(Norsk)
.
Kundeinnlogging

Bransjer

Vi øker lønnsomheten, styrker servicenivået og gjør kundene tilfredse

Hemmeligheten er at vi setter vår ære i å være virkelighetsnære og resultatorienterte, og vi konsentrerer oss om å utvikle systemer som er enkle å sette opp og bruke i hverdagen – men med avanserte bruksområder. Nøkkelparameterne er effektivitet, presisjon, smidighet, lønnsomhet og optimalisering – og selvfølgelig foregår det hele i sanntid gjennom intuitive og brukervennlige løsninger. Vi har arbeidet med dette i mer enn 30 år og har dokumentert suksessfull erfaring innenfor en lang rekke bransjer.

Vår oppgave er å gjøre kundene i stand til å planlegge utnyttelsen av egne ressurser til rett tid og rett arbeidsoppgave, samt sikre at ressursene lønnes korrekt og på den mest effektive måten. Vi er kort sagt eksperter i å bruke tilgjengelige personaleressurser mer intelligent og dermed hjelpe bedrifter med å bli mer produktive og konkurransedyktige.

Derfor er vår personalhåndteringsløsning ProMark det naturlige valget for bedrifter som ønsker å overvåke, justere og forbedre sentrale prosesser – basert på brukervennlig og driftsmessig informasjon som alltid er oppdatert.

Bygge & anlegg

Bygg & anlegg

ProMark hjelper deg med å holde orden på prosessene slik at du kan reagere raskt på endringer i etterspørsel og kapasitet og justere i planene for en optimal og fleksibel utnyttelse av personale, maskiner og materiale.
Detaljhandel & distribusjon

Logistikk & transport

ProMark leverer det nødvendige driftsmessige overblikket som kan håndtere utfordringene i en bedrift som er i gang hele døgnet, ofte fordelt på mange lokaliteter og som lever av å håndtere skiftende serviceytelser og kontinuerlig kundetilpasning.
Næringsmiddel

Næringsmiddel

ProMark sikrer synlighet i bemanningsstatus på arbeidsprosesser og overblikk over hvordan utstyret fungerer – alt i sanntid. Dessuten gir det overblikk og sammenheng mellom produksjon og logistikk.
Produksjon

Produksjon

ProMark hjelper deg å holde styr på prosesser, slik at du kan reagere på avvik i produksjonsplanen og justere i planene for en optimal og fleksibel utnyttelse av personale, maskiner og materiale.
Offentlig & service

Service

ProMark kan håndtere utfordringene ved å planlegge en behovsstyrt arbeidsstyrke ved å sikre synlighet i bemanningsstatus på arbeidsprosesser i sanntid. Det muliggjør en sterk kundeorientering.