(Norsk)
.
Kundeinnlogging

Detaljhandel og distribusjon

Store utfordringer – enkle løsninger til kompliserte prosesser

Vil du ha førsteklasses kvalitet og samtidig håndtere den tøffe konkurransen innenfor detaljhandel og distribusjon, så er det ikke bare kvaliteten på servicetilbudet som er viktig, men også hvor god du er til å levere den opplevelsen kunden ønsker og forventer.

Problemet med varierende etterspørsel og kortere leveringstider angår både detaljistleddet, distributøren og tredjeparts leverandører. Og dette er et problem som må løses samtidig som man skal innfri kundens forventninger. Det krever overblikk og gjennomsiktighet for å kunne trimme beslutningsprosessen og gjennomføre de nødvendige driftsmessige tiltak som gjør det mulig å øke lønnsomheten, finne skjulte kostnader og utnytte muligheten for kapasitetsforbedringer i arbeidsstyrken og produksjonsapparatet.

Hos Mark Informasjon har vi det verktøy som skal til for å hjelpe deg med å nå dine mål på en effektiv måte. ProMark – Mark Informations personalhåndteringsløsning – sikrer synlighet av bemanningsstatus på arbeidsprosesser og overblikk over hvordan utstyret fungerer – alt i sanntid. ProMark leverer det nødvendige driftsmessige overblikket som kan håndtere utfordringene i en bedrift som er i gang hele døgnet, ofte fordelt på mange lokaliteter og som lever av å håndtere skiftende serviceytelser og kontinuerlig kundetilpasning.

Optimal personaleplanlegging krever driftsmessig kontroll – så vet man at de riktige folkene er på rett sted. Og det er kun synlighet i sanntid som kan hjelpe deg med å ta de riktige driftsmessige beslutningene, fastsette om du skal gjøre mer eller mindre, øke fortjenesten og avdekke skjulte kostnader og utnytte potensialet i din arbeidsstyrke.

Fordelene er at ProMark:

Arbeider i sanntid Med ProMark får man sanntidssynlighet i ordrestatus, i arbeidsstyrken og i tilpasning av leveringsfrister
Færre menneskelige feil ProMark er enkel å sette opp og brukervennlig i hverdagen. Den automatiske håndteringen av instruksjoner sikrer hurtig innlæring, og brukervennlighet reduserer antall kostbare feil
Sikrer korrekt lønn ProMark registrerer arbeidstid, fravær og avviksårsaker, og konsulterer gjeldende overenskomster og avtaler, slik at det kan utbetales korrekt lønn. Dermed reduseres lønnskostnader ved å automatisere manuelle tids- og lønnssystemer
Gir et detaljert overblikk ProMark gir et solid og faktabasert beslutningsgrunnlag som presenterer et overblikk over produksjonsprosessene
Sparer tid til kontroll ProMark registrerer komme/gå-aktivitet. Det sparer tid til kontroll og gir større sikkerhet om hvem som er på bedriftens område. Det gir mer tid til det som betyr noe
Detaljert planlegging ProMarks detaljerte planlegging og oppfølging minimerer sene leveranser og sikrer mot bruk av unødvendige ressurser
Økt produktivitet ProMark måler hvilke arbeidstimer som skaper verdi. Det gjør det lett å se hvor produktiviteten kan bli bedre
Gir hurtig avkastning ProMark har en gjennomsnittlig implementeringstid på kun 90 dager. Det sikrer hurtig avkastning på investeringene dine