(Norsk)
.
Kundeinnlogging

Artikler

Slik velger du den optimale integrasjonen til ProMark

27.05.2021

ProMark tilbyr en rekke integrasjonsmuligheter som sikrer smidig interaksjon mellom ProMark og deres andre forretningssystemer. Men hva er egentlig forskjellen mellom de enkelte metodene? Få oversikten her.

Les mer…

Moderniseringsreisen fra on-premise til Solution as a Service

15.12.2020

ProMark har i løpet av kort tid utviklet seg fra å være en tradisjonell on-premise-løsning til å bli en moderne Software as a Service-løsning med en rekke tilhørende tjenester. Les mer om reisen og få argumentene for hvorfor dere skal bli med.

Les mer…

API-integrasjon – den smarteste måten å knytte sammen deres programvareløsninger på

22.10.2020

Bruk av API-er har eksplodert de siste årene. Men hvorfor? Fordi API-er forenkler integrasjonen av ulike applikasjoner i neste generasjons IT-løsninger, for å sikre optimal støtte av forretningsprosesser, samt øke fleksibiliteten. Få en kort oversikt over denne nye, moderne integrasjonsstandarden.

Les mer…

Dynamisk vakt- og bemanningsplanlegging styrker bedriften

30.04.2020

For de fleste bedrifter er medarbeiderne den viktigste – og mest kostbare – ressursen de har. Derfor er det viktig å optimere planleggingen av medarbeidernes arbeidstid, slik at den alltid koordineres med de oppgaver som skal løses. Ellers kan det bli dyrt for bedriften!

Les mer…

ProMark forenkler håndtering og administrasjon av den fleksible arbeidsstyrken og sikrer korrekt lønn

27.02.2020

Fysiske timelister til registrering av arbeidstiden for den fleksible arbeidsstyrken er fremdeles ganske utbredt i mange virksomheter. Det er ikke bare tidskrevende, men kan også være kilden til både feil og forsinkelser. Det er derfor mange fordeler ved også å digitalisere tidsregistreringen for de

Les mer…

5 gode grunner til å håndtere sykdom i ProMark

30.09.2019

Sykefravær koster hvert år milliarder av kroner. Kontroll på fraværshåndteringen er derfor viktig, men mange bedrifter kjører 2 parallelle prosesser i forhold til håndtering av tid og fravær. Få de 5 viktigste argumentene for hvorfor dere skal samle tids- og fraværsregistrering i ProMark.

Les mer…

ProMark – en fremtidssikret plattform for Workforce Management

06.06.2019

Å beholde lederposisjonen i markedet krever en tydelig strategi og ambisiøse investeringer i utvikling. Les mere om hvorfor ProMark er en fremtidssikret løsning.

Les mer…

6 gode grunner til å få kontroll på deres fraværsprosesser

03.05.2019

Det er ikke bare viktig å ha kontroll på medarbeidernes oppmøte. Det er akkurat likeså viktig å kunne håndtere deres fravær. Les hvorfor og hva konsekvensen av ikke å kunne det er.

Les mer…

Få kontroll på fraværshåndteringen og oppnå økonomiske gevinster

06.03.2019

Det er ikke bare viktig å ha kontroll på medarbeidernes oppmøte. Det er akkurat like så viktig å kunne håndtere deres fravær – uansett om fraværet skyldes ferie eller sykdom.

Les mer…

Slik får du mest mulig ut av å outsource forretningsprosessene dine

29.11.2018

Økt aktivitet og behov for stabilitet får mange bedrifter til å velge å overdra ansvaret for en eller flere oppgaver til eksterne forretningspartnere. Få gode råd om ProMark Business Process Outsourcing fra begge sider av bordet.

Les mer…

Forretningsverdi ved å transformere eldre løsninger til skybaserte økosystemer

01.10.2018

Få oversikt over trender som utvikler seg på markedet og hvordan vi reagerer på dem, for å gjøre ProMark til en sikker beslutning – nå og i fremtiden.

Les mer…

Selvbetjening gir fleksibel planlegging og økt smidighet

26.06.2018

Med ProMark digitaliserer Brdr. Hartmann nå prosessen for å tilgjengeliggjøre vakter og vaktbytte. Dette reduserer både administrativ tid og øker fleksibiliteten og smidigheten

Les mer…
1 2 3 4  Neste