ANALYSE: Vekst i nordisk etterspørsel etter Workforce management-løsninger

Det viser den rapporten som nylig ble offentliggjort fra det anerkjente amerikanske analysefirmaet IHS, som denne gang også kartlegger bruken av Workforce management-løsninger i Norden

Rapporten, som er IHS’ fjerde i rekken, fremhever tre forhold i Norden:

  • For det første at Workforce management-løsninger blir stadig mer etterspurt i nordiske bedrifter.
  • For det andre, at danske Mark Information er markedsleder i Norden, med en andel på 19,3 % av markedet - med SAP som sin nærmeste konkurrent (17,8%) og Kronos og Oracle med markedsandeler på rundt 10%. Kilde: IHS Inc. (NYSE: IHS)
  • Og sist, men ikke minst, at etterspørselen etter Workforce management-løsninger vil øke. Faktisk forventer IHS en gjennomsnittlig vekstrate på det nordiske markedet på 7 % i perioden frem mot 2018 – betydelig høyere enn for både Europa og det globale markedet.

Top 5-leverandører af Workforce Management i Norden

At det er spesielt Norden som ser en økning i etterspørselen etter Workforce management-løsninger, overrasker ikke markedsanalytiker Sam Grinter i IHS Inc. (NYSE: IHS), som har gjennomført analysen i rapporten. Han påpeker at veksten i de nordiske landene er kraftigere enn i Sentral- og Sør-Europa, og at den skyldes bedre økonomiske forhold og en stigende etterspørsel i forbindelse med skifte av foreldede Workforce management-systemer.

Ifølge Grinter er den grunnleggende årsaken at både private og offentlige bedrifter hele tiden må forholde seg til strammere budsjetter, økt risiko og skarp konkurranse. Dessuten forventes det at ytterligere kjøp av programvaremoduler til planlegging, optimalisering og oppgavestyring, vil drive veksten i et marked hvor kundene ønsker å maksimere effektiviteten hos arbeidsstyrken.

Jens Henning fra Business Development Manager hos svenske Lantmännen kan nikke gjenkjennende til dette. "Tid er penger – planlegging av ledig plass i bookingsystemet er nøkkelen til økonomisk gevinst. Det er de siste 10 % av tiden hver dag som gir bedre tall på bunnlinjen. Derfor må vi sikre at de er produktivt utnyttet. Workforce management gir mulighet for å styre arbeidsstyrken langt mer optimalt."

Det er ikke bare i Sverige at det er på den måten. Også Steinar Gundersen, Manager i AF-IT Subsea SAP Support hos norske Aker Solutions bakker opp om synspunktet: "Det er den daglige overvåkingen av ordreflyten og bemanningen i produksjonen som er den avgjørende faktoren for at man skal lykkes. For oss er den daglige detaljerte ordre- og timeoppfølgingen derfor helt avgjørende."

Aker Subsea bruker ERP til å styre prosjekter og tilhørende produksjon av undervannsutstyr. Steinar Gundersen mener at også i fremtiden vil dette være det viktigste aspektet ved Workforce management-løsninger. "Det er helt avgjørende at et Workforce management-system som ProMark kan supplere og integreres med SAP," sier Steinar Gundersen.

Den funksjonaliteten står også høyt i kurs hos Lantmännen Maskin. Jens Henning utdyper. "Vi har en god løsning, som er spesialtilpasset og integrert med vårt ERP. Men selve systemet er ikke alt. Det kreves også dyktige medarbeidere hos leverandøren av systemet, som forstår kundens unike behov. Workforce management-løsninger gir store effektivitetsgevinster hvis de brukes korrekt."

CEO Torkel OlrikAt det særlig er ønsket om effektivitet som er drivkraften i det nordiske markedet, er ikke overraskende for CEO Torkel Olrik fra Mark Information:

"Vi bruker hvert år mer enn 30 prosent av budsjettet til forskning og utvikling av nye produkter, og det skjer i et nært samarbeid med eksisterende kunder. For oss er kundenes behov utgangspunktet og i kombinasjon med teknologisk utvikling, gir det hele tiden smartere og enklere løsninger. Og dem er det stor etterspørsel etter i det nordiske markedet og jeg er veldig glad for at det er den varen vi kan levere.

Workforce management er som konkurranseparameter viktigere enn noensinne, og i følge IHS vil nye og smartere funksjoner og fokus på mobilitet og SaaS-løsninger få en stadig større betydning på det nordiske markedet i tiden fremover.

Tilbake