Bedre ledelsesrapportering får virksomheter til å bytte Workforce Management-system

Automatisering av administrative prosesser og krav om bedre ledelsesrapportering veier tyngst når større virksomheter beslutter å skifte tidsregistreringssystemer i stedet for å vedlikeholde den eksisterende løsningen. Her forteller tre større virksomheter åpnet om hvilke vurderinger de gjorde

Automatiseringsstrategi bakgrunnen for utskifting til mer avansert løsning

Hagen ASSkandinavias ledende trappeprodusent Hagen AS har byttet Workforce Management-system, som ledd i en større automatiseringsstrategi. Lønningene i Norge utgjør en betydelig del av driftsutgiftene og for at produksjonen skal være lønnsom, må timeforbruket være effektivt.

Hos produksjonsbedriften var en av de viktigste vurderingene hvorvidt et nytt system kunne hjelpe produksjonsledelsen med innsikt i timeforbruket i forhold til dagsaktuelle KPI-er og særlig innenfor timeforbruk per trapp. Redusert administrativt arbeid i forbindelse med kvalitetskontroll av timelister sto også høyt på listen over krav til et nytt system.

Ingvar Hagen, Hagen AS”Vårt daværende tidsregistreringssystem skapte sårbarheter i forbindelse med konkurranseevnen. Vi ønsket derfor et mer moderne system med nye automatiserings- og rapporteringsmuligheter. Da vi skulle bestemme oss for et nytt system blant fem leverandører, la vi stor vekt på at det nye systemet hadde funksjoner utover vanlig inn- og utstempling. Samtidig var det viktig for organisasjonen vår at løsningen var modulbasert, slik at den kunne implementeres i faser. Dette fordi det var vanskelig å konkretisere alle våre krav og ønsker uten trinnvise erfaringer,” sier Ingvar Hagen, leder av teknologi- og prosessutvikling hos Hagen.


Opphør av support og nytt lønnssystem skaper behov for utskifting

Findus Sverige ABDet svenske næringsmiddelfirmaet Findus Sverige AB har 300 funksjonærer og 500 timelønnede medarbeidere, som arbeider med nedfrysning av grønnsaker og annen behandling av sesongvarer, spesielt fra gårder i Skåne. I sommersesongen svulmer antallet medarbeidere opp med 300 personer, som jobber døgnet rundt på svært forskjellige tidspunkter.

Tidsregistreringen hos Findus er omfattende, og da virksomheten vurderte å bytte WFM-system, var beslutningen presset frem av nødvendighet fordi leverandøren ville avslutte produktsupporten på Findus' daværende WFM-system. Samtidig ville virksomheten bytte til et annet lønnssystem.

Enkel registrering på terminalNye krav fra forretningen krevde også investeringer i systemtilpasninger, som Findus heller ville foreta i form av anskaffelse av et nytt fremtidsrettet system som kunne integreres sømløs til nytt lønnssystem, fremfor å kaste bort penger på en eldre løsning.

”Lederne ønsket en tydelig oversikt over timeforbruket med både høy brukervennlighet og rapporter i sanntid, mens produksjonen ønsket terminaler som var enklere å vedlikeholde,” sier Mia Bornheim, som var ansvarlig i utskiftingsprosessen hos Findus.


Forretningsmodellens lønnsomhet avgjørende i beslutningen

ProPC hos Lantmännen MaskinLønnsomheten i virksomhetens serviceenheter var det bærende elementet i ledernes vurderinger da Lantmännen Maskin besluttet å bytte ut den eksisterende tidsregistreringsløsningen blant 300 serviceteknikere, som kjører rundt til bønder og reparerer traktorer og landbruksmaskiner fra rundt 50 verksteder i Sverige.

Det ble raskt klart at det var behov for å bytte til en løsning som gjør det raskt og enkelt for serviceteknikere å rapportere den nøyaktige tidsbruken hos hver enkelt kunde. Dette krevde en brukervennlig WFM-løsning med avanserte registrerings- og rapporteringsfunksjoner i sanntid.

Mekaniker registrerer i ProMark

”På et velfungerende verksted skal man nå en driftsavanse på 10 prosent. På serviceverksteder som vårt er det den siste arbeidstimen hver dag som gjør at man tjener penger. Etter at vi har innført vårt nye workforce management-system er vi både blitt mer fokusert når vi arbeider og bedre til å måle innsatsen”, sier Jens Hennig, prosjektleder i Lantmännen Maskin.

Tidligere var det for mange løse timelister som gikk rundt fra serviceteknikere til administrasjonen med data om tidsforbruk hos de enkelte bøndene. Dette ga usikkerhet og for lav debiteringsgrad for de lange arbeidstimene.

 

 

Tilbake