(Norsk)
.
Kundeinnlogging

Er dere klar til skyen? ProMark er!

ProMark er nå tilgjengelig i forskjellige skymiljøer og er dermed en god match for virksomheters IT-landskap – uansett hvor dere er på deres skyreise. Bli orientert om mulighetene og hvordan de skiller seg fra hverandre slik at du bedre kan vurdere hva som passer dere best. 

Skymarkedet tar fart! Flere og flere systemleverandører introduserer nye, moderne skyløsninger som erstatning for de tradisjonelle on-premise-løsninger. En trend vi også merker tydeligt her i Mark Information. 

Mange av våre kunder har allerede inkludert skyløsninger i sin IT-roadmap, mens andre er i full gang med å vurdere å flytte opp i skyen. Moderniseringsreisen er hovedsakelig drevet av: 

 • Et strategisk valg om å flytte i skyen for å høste fordelene ved det 
 • Et nødvendig skifte, fordi de nåværende HCM- og ERP-løsninger fases ut av leverandørene 

SKYMILJØER FOR HVERT BEHOV 

For å sikre at ProMark er en god match for kundenes IT-landskap, uansett hvor de er på deres skyreise, tilbyr vi forskjellige driftsplattformer. Få oversikt over mulighetene og hvordan de skiller seg fra hverandre: 

Den optimale løsningen avhenger av den enkelte virksomhetens situasjon. Det være seg krav til kapasitet, fleksibilitet, sikkerhetsnivå og omfanget av kontroll av IT-systemene, samt behov for nett tilgang. 

PROMARK 365 CLOUD: SKALERBAR SAAS-LØSNING PÅ EN DELT INFRASTRUKTUR 

ProMark Public Cloud - skalerbar SaaS-løsning på en delt infrastrukturMed ProMark 365 Cloud deler dere infrastruktur og ProMark-installasjon med andre organisasjoner på MS Azure-plattformen – og dermed også kostnader. De enkelte virksomhetene har dog sin egen database/oppsettning, og data er helt atskilt med nødvendige sikkerhetsmekanismer. 

ProMark-løsningen tilbys som en abonnementsbasert Software as a Service-løsning i 3 forskjellige pakker – med mulighet for å skifte pakke etter behov:  

 • Essentials: Det enkle valget til grundleggende registrering av møtt, gått og fravær  
 • Professional: En bredere tidsregistreringsløsning med mulighet for prosjektregistrering og planlegging av medarbeidernes arbeidstid 
 • Enterprise: Den komplette løsningen med alle tilgjengelige ProMark-moduler 

ProMark 365 Cloud er løsningen for virksomheter som ønsker en standardisert, skalerbar løsning med høy sikkerhet og minimal involvering fra virksomhetens side gjennom: 

 • Speiling av miljøet på flere lokasjoner, noe som sikrer mot feil og nedetid 
 • Overføring av ansvar for å holde infrastruktur og applikasjon kjørende, noe som frigjør tid til andre oppgaver 
 • Oppgraderinger som administreres av oss i planlagte servicevinduer 
 • Samsvar med ISO-/GDPR-standarder 
 • Mulighet for å skalere løsningen etter behov – både i forhold til infrastruktur, programvarefunksjonalitet og antall brukere 

PROMARK PRIVATE CLOUD: OVERLAT DRIFTEN AV PROMARK-MILJØET TIL OSS  

ProMark Private Cloud - når Mark Information tar ansvar for driften av ProMarkMed ProMark Private Cloud installeres ProMark på en ekstern server som hostes på MS Azure-plattformen eller hos Itadel. Både server og programvare er utelukkende dedikert til din virksomhet, og dere bærer selv alle relaterte kostnader.  

I forhold til programvare kan dere enten velge en abonnementsbasert lisensieringsmodell eller å investere i en permanent programvarelisens. Begge deler gir dere tilgang til vår kundeservice og nye programvareversjoner. 

Vi tar ansvar for å levere en stabil plattform og leverer full service 24/7/365, inkludert overvåking – også av kapasiteten – sikkerhetskopiering og gjenopprettning samt et antall årlige oppdateringer. Vi tar oss også av selve ProMark-applikasjonen og sørger for, at integrasjoner til f.eks. lønns- og ERP-systemer kjører, at oppgaver i moduler kjøres som planlagt, opprydning i databasen etc.  

ProMark Private Cloud er løsningen for virksomheter som ønsker høy sikkerhet og fleksibilitet i driften gjennom: 

 • Speiling av miljøet på flere lokasjoner 
 • Mulighet for å kunne tilpasse skymiljøet til deres spesifikke krav og skalere det innen de rammene dere velger 
 • Mulighet for å velge, hvor data blir oppbevart 
 • Oppgraderinger, når det passer dere ettersom resurser ikke deles med andre virksomheter 

Med ProMark Private Cloud oppnår dere forutsigbare utgifter i IT-budsjettet og får samtidig mer tid til andre oppgaver ettersom vi tar ansvaret for den daglige driften av server og applikasjon. 

PROMARK ON-PREMISE: NÅR DERE SELV TAR ANSVAR FOR PROMARK-SERVEREN 

ProMark On-Premise - når dere selv tar ansvar for ProMarkMed ProMark On-Premise installeres ProMark på en dedikert server i deres eget IT-miljø. Det krever interne resurser i virksomheten som tar ansvar for å sikre stabil drift og løpende holder seg oppdatert på systemoppdateringer, sikkerhetsaspekter med mer. 

Denne typen driftsplattform forutsetter en startinvestering i programvarelisenser som gir varig bruksrett til de ProMark-modulene dere kjøper. Investeringen beregnes ut fra hvor mange medarbeidere som skal bruke modulene. I tillegg vil det årlige kostnader til en vedlikeholdsavtale som gir dere tilgang til vår kundeservice og nye programvareversjoner. 

ProMark On-Premise er løsningen for virksomheter som foretrekker selv å ta eierskap av deres IT-drift og ønsker størst mulig ansvar for ytelse, håndtering av data og oppgraderinger. 

KLAR TIL Å STARTE MODERNISERINGSREISEN?  

Uansett hvilken driftsplattform dere velger, får dere tilgang til den samme funksjonaliteten som bidrar til å optimalisere prosesser og levere korrekte data. Samtidig får dere tilgang til kundeservice og erfarne konsulenter som løpende hjelper dere med å få det optimale ut av deres ProMark-løsning. Dette betyr en svært god avkastning på investeringen. 

Trenger du en nærmere prat om hvilken driftsplattform som passer best til din virksomhet, så ta gjerne kontakt.