Finn veien til Workforce Management-skatten i din organisasjon

Veien til produktivitetsforbedringer og effektivisering kan være vanskelig å ha oversikt over i komplekse organisasjoner. Med bruk av ”5C Stakeholder Workforce Management matrix” får bedriften enkelt kartlagt veien

Når bedrifter overveier å investere i Workforce Management-løsninger til fortløpende registrering og rapportering av organisasjonens arbeidstid og fravær samt arbeidsoppgaver, er formålet oftest ledelsens ønske om:

  • høyere produktivitet i hele organisasjonen og
  • effektivisering av de administrative lønnberegningsprosesser

I den forbindelse er det viktig å forstå hvordan bedriftens ledelse best identifiserer, implementerer, kommuniserer og måler verdien av løsningen blant de mest sentrale interessentene i organisasjonen.

Men hvem er de sentrale interessentene i organisasjonen, og hvordan sikrer bedriftens ledelse at de adopterer og bruker løsningen mest hensiktsmessig i forhold til bedriftens mål, prosesser og strategi?

I dette video-intervjuet forklarer Mollie Lombardi hvordan ”The 5C Stakeholder Workforce Management matrix” kan brukes som ”skattekort” til å konkretisere forretningseksempelet og lage en plan for forandring og vellykket implementering.

I intervjuet gir hun også eksempler i forhold til interessenter i HR/Lønnsadministrasjon og ledelsen av den daglige driften.

 

 

5C Stakeholder Workforce Management matrix

5C Stakeholder Workforce Management matrixModellen er en oversiktlig matrise som matcher 5 viktige Workforce Management-temaer med 5 sentrale interessentgrupper i organisasjonen.

Med modellen kan bedriften få oversikt over hvordan de 5 viktigste temaene innvirker på de 5 sentrale interessentene, samt hvilken rolle en Workforce Management-løsning bør innta for å minimere risikoer samt maksimere effektivitet og produktivitet i organisasjonen.

Samtidig gir modellen mulighet for å velge ut og prioritere de innsatsområdene man mener gir størst resultat.

Forklaring av modellen

Mollie Lombardi og Brandon Hall Group har utgitt en utdypende forklaring om modellen med en generell beskrivelse av hvordan de 5 interessentgruppene forholder seg til de 5 viktigste Workforce Management-temaene.

Last ned en utdypende forklaring til modellen – det er helt gratis.

Tilbake