Fokus på sporbarhet

Sporbarhet er et høyaktuelt tema

Fokus på sporbarhed

Spesielt innen medisinal- og næringsmiddelindustrien, hvor myndighetene stiller strengere krav til sporbarheten i forsyningskjeden, er sporbarhet et høyaktuelt tema. Men også flere og flere fremstillingsvirksomheter, særlig innen teknisk tunge produkter, har satt sporbarheten på dagsordenen, fordi det gir verdifull input til forbedring av produktkvaliteten og virksomhetens prosesser.

Ved å innføre sporbarhet i produksjonen oppnår virksomheten en rekke fordeler:

Ved feil på et produkt kan virksomheten spore:

  • det defekte produktet (eller delen) hele veien tilbake gjennom prosessen – helt tilbake til leverandøren
  • andre kunder som har fått samme produkt eller del fra samme batch
  • eventuelt andre produkter som har benyttet deler fra samme batch, som også kan ha feil

Samlet sett gir det virksomheten mulighet for å:

  • følge opp på leverandører hvor kvaliteten av varene ikke er som spesifisert
  • spore defekte varer hos kunder og dermed handle proaktivt i forhold til kunden
  • minimalisere eventuelle skader som følge av kritisk feil i et produkt
  • forbedre produksjonsprosessene og dermed produktkvaliteten

I ProMark er det en rekke funksjoner for oppsamling av data omkring batchnummer på varer til og fra en operasjon. Med denne funksjonaliteten blir det mulig å spore varene gjennom produksjon fra leverandør til kunde.

Med funksjonaliteten for etablering av sporbarhet i produksjonen legger Mark Information enda en vesentlig funksjonalitet til i ProMark-pakkens oppdragkritiske løsninger.

Tilbake