Forretningsverdi ved å transformere eldre løsninger til skybaserte økosystemer

Selskaper står i dag overfor et marked i endring og økte krav om effektive og brukervennlige IT-applikasjoner til alle brukere. Applikasjoner som optimaliserer arbeidsflyter fra start til slutt, sikrer fornøyde kunder og minimerer kostnader. Og selv om IT-leverandører har håndtert disse utfordringene i mange år, så har teknologiske nyvinninger og forbedringer også gitt selskaper nye muligheter.

Få oversikt over trender som utvikler seg på markedet og hvordan vi reagerer på dem, for å gjøre ProMark til en sikker beslutning – nå og i fremtiden.

Egen, unik, eldre løsning og on-premise applikasjoner 

unik, legacy-løsning

IT-leverandører har i årenes løp hatt høykonjunktur ved å tilby selskaper unike, kundetilpassede, engangsprogrammerte løsninger eller løsninger bygd på en ERP-, CRM- eller annen forretningsløsning (heretter ERP) som sikrer funksjoner for bestemte behov. Moderne workforce management med kompliserte, lokale arbeidstidsavtaler og optimalisert datainnhenting og validering nær kilden er for eksempel et område som vanligvis ikke dekkes av en ordinær ERP-løsning. 

Én av fordelene med å utvikle spesialsystem ovenpå en generisk ERP-plattform er utnyttelsen av standardfunksjonene som følger med, som komponenter i brukergrensesnittet, programlogikk og databaselag. I tillegg kan løsningen bruke ERP-forretningslogikken, for eksempel standard ERP-prosesstøtte.  

Vanlige utfordringer med denne metoden er:

 • Løsningen er unik for selskapet og derfor må selskapet selv dekke alle kostnader
 • Det kan være vanskelig å opprettholde kunnskap om løsningen slik at den kan vedlikeholdes og utvikles i takt med nye trender
 • Når ERP-plattformen må oppgraderes, er oppgradering av standardplattformen et omfattende prosjekt. Alle unike aspekter ved løsningen må håndteres, og det er ingen garantert enkel oppgraderingslinje fra ERP-leverandøren. Dette kan begrense selskapet muligheter til å implementere nye standardfunksjoner fra ERP-leverandøren

Mange selskapet strever med hvordan de skal modernisere disse gamle systemene raskt nok til at de forblir konkurransedyktige. Derfor har IT-markedet tilnærmet seg andre metoder. Vi ser totalt 3 nye trender:

 1. Løsning fra en uavhengig programvareleverandør (ISV) via on-premise applikasjoner
 2. Integrasjon/tjenesterettet strategi (best-of-breed versus best-of-suite)
 3. Skybaserte økosystemer

ISV-løsning via on-premise applikasjoner

on-premise applikation

Uavhengige programvare leverandører (ISVer) har vokst frem etter hvert som ERP-leverandører har tilbudt partnerskapsmodeller og teknologi som legger til rette for denne metoden. ISV-løsninger har vært brukt i en årrekke, og det er et stort marked for sterke, bransjespesifikke IT-løsninger. 

Strategien går ut på å dele kostnaden for å vedlikeholde selskapsspesifikk funksjonalitet med andre selskaper med tilsvarende behov, og overlate ansvaret for å følge IT- og forretningstrender til ISVene. I tillegg oppbevares kunnskapen om løsningen i et større fellesskap for ISVene og konsulenter (Value-Added Reseller, VAR), som samarbeider med ISVene om å innføre velfungerende ISV-løsninger til kundene.

Men det er fortsatt utfordringer knyttet til plattformoppgradering ettersom selskapene er avhengige av ISVer for stadig nye oppdateringer. Samtidig kan kostnaden ved oppgradering være betydelige, akkurat som oppgraderingskompleksiteten kan variere. Det avhenger av hvor mye av standardplattformen ISVen bruker eller om løsningen er løst koblet, for eksempel kun via dataintegrasjoner. 

En annen utfordring er at ISVene er uavhengige ERP-leverandøren. ISVens pålitelighet og risikoprofil kan derfor være en bekymring for selskaper når det gjelder langsiktig vedlikehold og utvikling av løsningene, samt systemdokumentasjon og muligheten til å bytte ISV eller VAR hvis det blir nødvendig.

Plattformleverandører som Microsoft og SAP kjenner til disse risikoene. De har vanligvis adressert dette ved å innføre ISV- og VAR-partnernivåer for å godkjenne solide partnere i deres økosystemer. En annen og nyere metode har vært å angi standarder for ISV-løsninger gjennom vurdering/sertifisering av den tekniske løsningen og relevant dokumentasjon for å sikre at den er et pålitelig alternativ med lav risiko for kundene. Økosystemer:
Når løsninger fra ulike IT-leverandører integreres for å fremstå som én felles tjeneste for å tilby optimal forretningsverdi. Hver enkelt leverandør gjør det de er best på, og lar de andre gjøre det samme.

I over 35 år har Mark Information vært et viktig alternativ for kunder som trenger kontinuerlig innovasjon innen workforce management i tillegg til deres lokale ERP- og HR-plattformer. Med et sterkt fokus på workforce management samt standardiserte og oppdaterte integrasjoner til alle ledende ERP-, HR- og lønnssystemer er vi et trygt og fremtidssikkert valg. Vi gjør det mulig for selskaper å håndtere utfordringer knyttet til workforce management, samtidig som de får en mer standardisert ERP- og HR-plattform. 

Integrasjon/tjenesterettet strategi

Integrationstilgang

Systemintegrasjon har vært rådende i mange år. Det spiller fortsatt en viktig rolle i å sikre selskapenes fleksibilitet og gjør det mulig for dem gradvis å innføre Software as a Service (SaaS).

En åpenbar fordel er at selskapet kan oppgradere og velge de standardløsningene som passer best for de ulike forretningsbehovene. Og disse løsningene kan oppgraderes uavhengig av hverandre for å dekke selskapets skiftende behov.

I starten ble denne integrasjonsmetoden styrt av punkt-til-punkt-integrasjoner mellom de ulike forretningssystemene. Denne metoden er imidlertid utfordrende ettersom IT-landskapet blir stadig mer sammensatt. Når flere forretningssystemer og IT-løsningsleverandører er involvert i slike prosjekter, blir overvåking og oppgraderinger/endringer til integrasjoner stadig mer komplekse.

En mer moderne metode er å bruke en tjenesterettet integrasjonsarkitektur med en sentral integrasjonsplattform. Det sikrer sentral overvåking og muligheten til å kringkaste endringer i grunndata eller transaksjoner i ett system til flere andre forretningssystemer. Dessuten utføres datamappingen mellom integrasjonsplattformen og forretningssystemet. Det gjør det enklere å bruke data i nye forretningssystemer eller å endre datamappingen.

Software as a Service (SaaS):
Et skybasert program som tilbyr
økt skalerbarhet og fleksibilitet,
og faktureres etter bruk.​

Integrasjonsplattformer leveres nå også med såkalt adaptere, som er ferdig standard integrasjonsalternativ for relevante forretningssystemer slik at selskapet kan koble raskere til forretningssystemene.

Med utviklingen av SaaS kan kundene med hjelp av integrasjonsplattformer kjøre en hybrid integrasjonsløsning med noen forretningssystemer via SaaS-plattformer og andre on-premise.

Det er mange år siden Mark Information oppdaget fordelene med denne metoden og utviklet en avansert og fleksibel dataintegrasjonsmodul. Modulen sikrer en tilgang for integrasjoner og adaptere uten kodning til alle ledende systemplattformer som en workforce management løsning skal samhandle med, enten systemene er i skyen eller on-premise.

Skybaserte økosystemer

Én av de nyeste trendene går ut på at store SaaS-leverandører adopterer en skybasert ISV-metode, også kalt apper. De fleste kjenner apper fra smarttelefonen som atskilte applikasjoner med relevante funksjoner for brukeren. Ulike typer data (kontakter, kalender og bilder) kan deles mellom apper ved behov.

I forretningsmessig sammenheng gir denne metoden nye muligheter for oppnå fleksibilitet i selskapet, samtidig som kostnadene for IT-løsninger styres. 

Store SaaS-leverandører og skybaserte teknologier følger opp viktige IT-trender:

 • Plattformen oppgraderes kontinuerlig
 • Plattformen har åpne API-er for å samhandle med data og forretningslogikk, slik at ISVer kan levere løsninger uten å bygge apper på en spesifikk SaaS-plattform
 • Plattformen tilbyr personlig tilpasning og ISV-alternativer med hensyn til kontinuerlige oppgraderinger
 • Plattformen tillater at ISVer distribuerer løsninger via en app-metode:
  –  Isolert funksjonalitet, men dataintegrasjon ved behov
  –  Felles og innebygd brukergrensesnitt med resten av plattformen
  –  Brukervennlig installering og avinstallering
  –  App-kontroll for å minimere risikoene for selskaper
  –  App-distribusjonsplattform, inkludert SaaS-faktureringsmodeller

Cloud-økosystem

 

 

 

 

 

 

 


API (Application Programming Interface – programmeringsgrensesnitt):
En integrasjonsmetode som sikrer
at ulike systemer kan utveksle data​.

Les mer om API-er

Disse skybaserte økosystemene og deres app-butikker opplever for tiden en enorm vekst. Årsaken til dette er visjonen om å tilby plattformfunksjonalitet og ISV-løsninger via en SaaS-modell som leverer kontinuerlig innovasjon til selskaper.

Mark Information mener at denne nye trenden er en fantastisk mulighet for kunder til å utnytte fordelene med SaaS. Det vil imidlertid kreve stabile ISVer i hvert skybasert økosystem som kan dekke kundenes behov. Vi har en modernisert løsning med åpne API-er, i tillegg til sertifiseringer for relevante skybaserte økosystemer. Dette sikrer kundene en sikker overgang til den nyeste funksjonaliteten for workforce management.

Vi vet også at løsninger i skybaserte økosystemer forutsetter relevante tjenester for at kundene skal få fullt utbytte av SaaS-strategien. Derfor tilbyr vi en rekke relevante tjenester som kan supplere de teknologiske mulighetene.

ISVer i en ny verden

Nøglen til succes for ISV'er i en ny verden

Overgangen fra on-premise ISV-løsninger til skybaserte økosystemer innebærer enorme muligheter for ISVer. Og realiteten er at noen ISVer vil klare overgangen til skybaserte økosystemer, mens andre vil forsvinne når selskaper fortsetter å overføre til SaaS og skybaserte løsninger.

SaaS-plattformleverandører vil fortsette å fokusere på å utvikle skybaserte økosystemer ettersom det gjør det mulig for dem å tilby kundene verdi uten at de må utvikle altfor mange spesifikke produkter. Det skaper også verdifulle markedseffekter, som at:

 • Tiltrekke en kritisk masse av brukere
 • Tredjepartsutviklere kan bidra med å sikre komplette kundeløsninger på plattformene for å sikre at kundene ikke så lett flytter til andre SaaS-plattformer

De ISVene som lykkes i overgangen vil ikke bare ha forberedt sine produkter for skyteknologi rent teknisk. De vil også ha tilpasset tjenestetilbudene og handelsmodellene slik at de reflekterer SaaS-tenkningen.

Som en del av den nye verdenen må ISVer også innse at selskaper vil ha pålitelige og fremtidssikre skybaserte ISV-løsninger i de skybaserte økosystemene de tilhører.

Derfor må ISVer og VARer tilby forretningsverdi via de skybaserte økosystemene, enten det er apper, sertifiserte dataintegrasjoner eller implementerings- og støttetjenester med hjelp fra VARer. Men aller viktigst er det at de må kombinere bruken av de nye teknologimulighetene med enda bedre kundeservice for å levere alt de skybaserte økosystemer lover.

De nye skybaserte økosystemene gir Mark Information en fantastisk mulighet til å levere enda større forretningsverdi til kundene ved å kombinere ny teknologi, thought leadership og god kundeservice.

Mark Information har en unik posisjon for å samarbeide med økosystemer og deres kunder, ettersom vi kan tilby en målrettet strategi for workforce management. Enten det er nye plattformer, løsningsalternativer eller tjenester så tar vi 35 års erfaring innen workforce management for å gjøre den virkelige overgangen fra teknologiske løsninger til reell forretningsverdi hos kundene.