Fra vinklubb til Skandinavias største HR-nettverk

HR Professionals Scandinavia har siden 2009 vokst til å bli Skandinavias største HR-nettverk. Åpen kunnskapsdeling har sammen med stifterens visjon om å sette HR opp som en effektiv og strategisk funksjon på dagsordenen tiltrukket mer enn 10 000 tilhengere

Alexandra ForsbergDet skulle egentlig bare være hyggelige "etter-arbeid-møter" for en gruppe tidligere HR-studenter på Stockholm Universitet, da Alexandra Forsberg opprettet HR Professionals Scandinavia. Hun ville holde kontakten etter studiet. Men flere ble med og det som var tenkt som et mindre fellesskap, har siden spredt seg til hele Skandinavia.

"Jeg startet nettverket for å kunne møte mine studiekamerater over et glass vin, men siden kom andre aktive HR-folk med," sier Alexandra Forsberg.

Ideen var å samle fagfolk rundt omfattelsen av HR som en forretningskritisk og effektiv funksjon i bedriften.

"Jeg mente, at man ikke tok HR seriøst nok, og ville at man gjorde det," sier hun.

Siden nettverket ble opprettet i 2009, har antallet følgere vokst, så det i dag er mer enn 10 000 HR-ledere, lønnsadministratorer, konsulenter og mange andre med i nettverket. En av forklaringene på det store antallet medlemmer er de tydelige holdningene, som Alexandra Forsberg har til HRs rolle i en bedrift. Hun var meget synlig i studiemiljøet, med klare og uttalte holdninger til HR-funksjonen i en bedrift. Hennes klare uttalelser i studielivet satte gang i en bølgeeffekt, først gjennom studiemiljøet og siden også i bedriftene utenfor universitetet. Nettverket har vokst organisk frem, nesten uten reklame. Selv forklarer hun at hun liker å samle personer og er åpen overfor deres holdninger.

"Jeg har vært meget klar i mine uttalelser om at HR skal ha en strategisk plassering i bedriftens ledelse. Medlemmene er kommet etter at jeg har kommunisert på sosiale medier, uten å ha tvunget noe budskap på noen, men latt det være opp til medlemmene å invitere hverandre og sette dagsordenen," sier hun.

Noen medlemmer møtes stadig til et glass vin etter jobb, og siden har planer om mer formelle heldagskonferanser og kunnskapskvelder kommet til, i tillegg til et omfattende online debattfora, hvor medlemmene spør og svarer på alt mellom himmel og jord innenfor strategisk HR, lønnsadministrasjon, rekruttering og mye mer.

Lytter til hverandre

Nettverkets store styrke er den hjelpen, som medlemmene gir hverandre i diskusjonsfora, konferanser og på nettverksmøter. HR spenner bredt og dekker flere områder fra IT til juridiske temaer og organisasjonsutvikling. Hver eneste dag kan by på nye utfordringer for den HR-ansvarlige.

"Mange HR-ansvarlige er alene om oppgavene i bedriften, og har ingen sparringspartner som kan gi innspill og inspirasjon til nye og mer effektive måter å gjøre tingene på. Hos HR Professionals Scandinavia, kan de utveksle ideer med andre bedrifter," sier hun.

HR-folkene i nettverket interesserer seg for alle aspekter ved HR, så det er alltid mulig å få svar på nesten hva som helst.

"Det vil også være noen i nettverket, som kan bidra med erfaringer og kunnskap om Workforce Management som ledelsesverktøy. Når deg gjelder relevante programvarer for HR, er det mange som ønsker å høre andres erfaringer med forskjellige systemer. Og de får ofte informative og detaljerte svar. Nettverket bygger på den typen kunnskapsdeling," sier Alexandra Forsberg.

Tilbake