God datafangst gir økt produktivitet

Norske bedrifter har et felles mål de kommende år; å øke produktiviteten. Aker Solutions og GKN Aerospace forteller hvordan de bruker datafangst til å øke produktiviteten og dermed lønnsomheten

Oljeprisene faller og mange bransjer opplever økt internasjonal konkurranse. Mange norske bedrifter er i en situasjon der de er nødt til å øke produktiviteten for å kunne være lønnsomme i både nåtid og fremtid. En av bedriftene som merker begge deler i større grad enn mange er Aker Solutions Subsea. De er underleverandør til oljebransjen, og har deler av produksjonen i vårt høykostnadsland.

Steinar Gundersen, Aker Solutions Subsea”Vi er særlig konkurranseutsatt. Mange kikker mot østen for å få billigere priser på det vi leverer, og den konkurransen må vi møte. Men det er mulig å drive effektivt i et høykostnadsland. Både BMW og Mercedes produseres i Tyskland. Det krever bare et tydelig effektivitetsfokus”, sier Manager, Information & Enterprise systems, Steinar Gundersen.

Hvordan gjør dere det?

”Vi må tenke effektivitet innad, utnytte ressursene bedre. Det gjør vi blant annet ved å bruke moderne IT-løsninger innen Workforce Management, og bruke dataene aktivt”, forteller Gundersen.

Med Workforce Management verktøy registreres persontimer, maskintimer, fravær og avvik, slik at ledere og medarbeidere har full oversikt.

Datafangst og Workforce Management

”For oss er det derfor essensielt å ha et godt verktøy til datafangst. Slik at vi kan se hvor vi har flaskehalser, feil og andre muligheter for å skape mer effektive prosesser”, sier Steinar Gundersen.

Sjur Ulleberg, Planlægningschef i GKN AerospaceAker Solutions Subsea bruker ProMark til datafangst. Her registreres det når medarbeidere kommer og går, når maskiner starter og stopper og mer til. Oppdaterte data brukes til å gjøre justeringer underveis, og så fores SAP med data gjennom integrasjon.

En lignende løsning har også GKN Aerospace, som produserer deler til fly. De har ofte tusenvis av ordre i produksjon samtidig, og trenger data for å ha oversikt.

”Vi bruker ProMark som en del av datafangsten inn i SAP, hvor vi hele tiden måler lønnsomhet. Og på bakgrunn av informasjonen gjør vi justeringer for å bli bedre”, sier planleggingssjef i GKN Aerospace, Sjur Ulleberg.

Det registreres hvor mye maskintid og persontid som går med til alle operasjoner. Slik har man alltid oversikt over forventet tidsbruk.

”For de som jobber i produksjonen gir det en bedre oversikt fordi du kan se hvilken jobb maskinene utfører nå, og hvilke jobber de skal utføre etterpå”, forklarer Ulleberg.

Effektiv håndtering av avvik

I produksjonslokalene til Aker Solutions Subsea på Ågotnes har de gått enda lenger for å gi alle full oversikt. Det har de produksjonsplanen på storskjerm i produksjonen.

”Vi tror det skaper mer produktive medarbeidere og gir motivasjon til å få ting ferdig. Ingen vil jo vises på storskjerm som trege”, sier Steinar Gundersen.

produksjon i MalaysiaDersom en maskin stopper opp, eller det skjer andre avvik fra produksjonsplanen, kan de hurtig omrokkere ressurser.

”Dersom en står og utfører et arbeide, og maskinen stopper eller materialer mangler, så kan vedkommende se på skjermen hvor det kan være behov for hans/hennes arbeidskraft, og registrere seg over på andre oppgaver. Det vil også sendes en melding om avviket, slik at det kan rettes opp”, forklarer Gundersen.

På den måten arbeider de effektivt også ved avvik. Like effektive rutiner har de ikke på fabrikken deres i Indonesia.

”Når en av maskinene stopper der, så legger maskinoperatør fra seg arbeidet og stiller seg opp i midtgangen. Sjefen kikker iblant utover kontoret og når han ser noen stå i midtgangen, så går han bort og spør hva som er galt”, forteller Gundersen.

Sjur Ulleberg og Olav Vik bag operatør,i GKN AerospaceHva bør man måle?

Hva som bør måles i et datafangst kommer an på målene til bedriften, og disse målene kan endres over tid.

”Da oljeprisen var over 100 dollar var hver bestilling vi fikk inn som et «Formel 1 løp». Vår kunde hadde funnet et oljefelt, og de ønsket at vi skulle produsere deler til dem så fort som overhodet mulig slik at de kunne hente opp oljen. Pris var helt underordnet”.

”Nå er det andre tider: Nå er det et økonomiløp, hvor det viktigste er å kutte kostnad og dermed pris. Det gjør at vi må skifte fokus, og være mer opptatt av lønnsomhet”, sier Steinar.

I GKN Aerospace har lønnskostnader og maskintid alltid vært viktigst å måle.

”Det er selvfølgelig viktig i forhold til lønnsomhet, men også i planleggingen. På den måten kan vi planlegge for maskinbelastning i tiden fremover, vedlikehold av maskiner, allokering av ressurser og så videre”, sier Ulleberg.

Realistisk planlegging

Operatør scanner kort til brug for ProMarkVed å kontinuerlig samle inn data om hvordan produksjonen forløper seg, og mennesker og maskiner opptrer, så får ledelsen et godt datagrunnlag når de skal planlegge. Man kan samtidig visualisere disse dataene om produksjonen i sanntid, slik at man jobber med «real-time» planlegging.

”Dersom de har for lite data å bygge planleggingen på, så blir det lett at ledelsen legger planene sine i en "drømmeverden". Det gir urealistiske forventninger, noe som kan skape irritasjon både i ledelsen og på gulvet”, forteller Steinar Gundersen.

Med data i bunnen kan man styre mer effektivt ettersom "kartet da vil stemme med terrenget".

”Når vi legger planer i GKN så begynner vi alltid med øyeblikksbildet: Hvordan ligger vi an i dag og hvor langt er delene kommet. I tillegg kan vi, basert på tidligere data, anta fremtidig utvikling og ressursbruk”, sier Sjur Ulleberg.

Innsamling og visualisering av data like viktig som lys og strøm

Aker Solutions begynte med ProMark på verkstedet i Tranby, og har det nå på 9 forskjellige lokasjoner i verden, både i verksted og servicemiljø. De har outsourcet noe av produksjonen til Indonesia og noe til Angola.

”Og nå skal vi installere ProMark på verkstedet i Angola. Når du outsourcer er kontroll en stor utfordring, og dette tror vi vil gi mer disiplin og dermed oss mer kontroll”, sier Gundersen.

Der nede har de fremdeles manuelle prosedyrer. Det er lenge siden de hadde det i Aker Solutions i Norge.

”Hvis vi går mange år tilbake så fylte vi alt på papir. Operatørene skrev hva de hadde gjort, og så hadde vi egne personer som punchet det inn. Og tre dager etterpå så kunne du se hva du hadde gjort”, sier Gundersen.

I dag er prosessene papirløse og automatiserte. Det registreres automatisk når du kommer og går, og hva du gjør i løpet av dagen. Når mennesker, maskiner og varer ikke oppfører seg som planlagt opprettes et avvik som en leder må håndtere og/eller godkjenne.

”For å si det sånn: ProMark er like viktig for oss som lys og strøm. Det er måleapparatet vårt som vi bruker for å oppnå målene våre”, avslutter Steinar Gundersen.

Tilbake