Hva har HR til felles med Chandler Bing fra TV-serien "Venner for livet"?

Vi forstår at Chandler har en viktig jobb, men de færreste forstår hva han egentlig gjør på jobben. Slik er det også for mange innen HR. Så hvordan forklarer man familie, venner og kollegaer, hva HR-arbeidet innebærer? Det forklarer noen HR-personer for deg i denne artikkelen

For mange er det stadig et mysterium, hva Chandler fra den populære TV-serien ”Venner for livet” beskjeftiger seg med. Det typiske svaret er at han har en god jobb, men i virkeligheten vet de færreste hva han egentlig gjør.

Slik oppleves det også for mange innen HR.

Deres omgivelser vet at de har en god jobb, men ikke helt hva den går ut på. Og det kan være vanskelig å forklare venner, familie og kollegaer hva det egentlig betyr å jobbe med HR (Human Resources).

Det er forståelig, også fordi HR-området favner så bredt. I dag favner HR om både lønnsadministrasjon, lederutvikling, branding, juss, trivsel, medarbeiderutvikling, talentutvikling, workforce management og mye mer.

Vi har bedt en rekke ansatte i HR gi deres personlige forklaring på, hvordan de best forklarer sin rolle til andre, som ikke har kjennskap til HR.

Forskjellige forklaringer til unge og eldre

Våre intervjuobjekter er enige om at det er to grupper det er spesielt vanskelig å forklare til: de eldre, og ungdommer og barn. De eldre kan dog ha kjennskap til begrepet ”personalavdelingen”, så flere av de spurte bruker det begrepet når de forklarer til eldre mennesker.

Ulrika Öberg, Franke Futurum

Ulrika Öberg fra Franke Futurum tilpasser sin forklaring til eldre og barn:

”Hvordan jeg forklarer er helt avhengig av hvem jeg skal forklare til. Til et mindre barn sier jeg at jeg jobber mye med pc og treffer mange mennesker. Dersom jeg hadde sagt at jeg jobber med HR ville de sikkert trodd at jeg var frisør: ”Hva, jobber du med hår?”. Til min onkel som er i 65-års alderen kan jeg ikke si HR, men at jeg er personalansvarlig og jobber med personalspørsmål.”

Solbjørg Myren, Firesafe

Solbjørg Myren fra Firesafe har en lignende tilnærming:

”Det er gjerne de yngste eller de eldste som ikke forstår begrepet ”HR”, og jeg forklarer det litt ulikt avhengig av alder. Hvis de er eldre sier jeg at jeg er personalsjef. Dersom en venninne av datteren min på 18 år spør, så forklarer jeg at jeg jobber med mennesker i organisasjonen. Jeg jobber med å ansette og utvikle mennesker, og sørge for at de får riktige arbeidsavtaler og gode ledere.”

Arbeider med mennesker

Ida Janghed, Hilti SverigeEt vanlig svar er at man jobber med mennesker, eller mer spesifikt ”passer på at mennesker trives på sin arbeidsplass slik at de kan gjøre en så god jobb som mulig”:

”Enkelt forklart handler det om å forvalte den menneskelige kapitalen som finnes i en virksomhet. Hvordan man får mennesker til å ville gå i samme retning, til å ville engasjere seg og stille seg bak selskapets visjon. Det handler også om å skape forutsetninger for en sunn selskapskultur som får mennesker til å trives, arbeide og bidra til fantastiske resultater", forteller Ida Janghed, HR Director hos Hilti Sverige.

Kari Strande, Borregaard

En annen forklaring med fokus på tiltrekning, utvikling og avvikling, kommer fra Kari Strande, HR-direktør i Borregaard:

”Jeg sier at jeg har ansvar for at Borregaard får rekruttert de riktige menneskene, samt å videre utvikle deres kompetanse gjennom blant annet lederstøtte og kompetanseprogrammer. Samtidig hjelper jeg også dersom noen skal ut av organisasjonen”.

Martina Danko, Lantmännen Cerealia

Martina Danko, som er HR konsulent hos Lantmännen Cerelia, forklarer også sin rolle med utvikling av mennesker som det sentrale. Hennes fokus ligger imidlertid på utvikling av mennesker som har en sjefsrolle:

”Jeg pleier å si at min jobb er å hjelpe sjefene til å bli bedre sjefer. Det blir fort komplisert dersom jeg skal gå dypere inn på mitt arbeide, men dersom noen er veldig interessert og stiller masse spørsmål så forklarer jeg mer. Min hovedoppgave er å se til at sjefene kan utføre sitt arbeide så effektivt og smidig som mulig.”

En del av helheten

Lisa Pira, Solar

En annen versjon av forklaringen rundt HR-rollen kommer fra HR-spesialist Lisa Pira fra Solar.

Selv om hun aldri har forsøkt å forklare sine barnebarn hva hun jobber med, så tenker hun at det er viktig å forklare hennes rolle i sammenheng med hva hennes arbeidsplass beskjeftiger seg med:

”Skulle de spørre, ville jeg nok fortalt om min arbeidsplass, at vi selger lamper og strømbrytere. Og at jeg jobber med mennesker, for å sikre at vi har en arbeidsplass der så mange som mulig har det bra og trives med det de gjør, og der man har mulighet til å utvikles og gjøre en god jobb”, forklarer hun.

Så – Hva jobber egentlig Chandler Bing med?

Chandler er ”IT Procurement Manager” med fordypning i statistisk analyse og rekonfigurering av data, hva nå enn det betyr? Senere blir han tekstforfatter i et reklamebyrå. Så vet du det!

Tilbake