IHS Report 2015: Fortsatt vekst globalt og på det nordiske markedet

Det amerikanske analyseinstituttet IHS kom i sommer med sin Workforce Management Solutions Report 2015

IHS’ prognose sier at det globale markedet for Workforce Management-løsninger vil vokse stabilt frem til 2019. Veksten skyldes utbredelsen av SaaS og større adopsjon, spesielt blant mindre og mellomstore bedrifter.

Biometrisk terminalPå maskinvaresiden er det spesielt utbredelsen av biometriske terminaler som er med til å skape vekst.

Denne teknologien er i rask utvikling og de nye mulighetene betyr at manuelle inntastinger erstattes av biometriske terminaler, hvor datainnsamlingen skjer ved hjelp av fingeravtrykk. Det øker sikkerheten og reduserer muligheten for svindel. Den tendensen har Mark Information erfaringer med fra det engelske markedet.

Mark Information ledende i Norden - 21,4% i markedsandelSTOR UDBREDELSE I NORDEN

Workforce Management-løsninger er relativt utbredt i Norden, i forhold til resten av verden. IHS mener at veksten på de nordiske markedene vil drives av oppgraderinger og utskifting av eksisterende løsninger til moderne teknologiledende løsninger.

Mark Information er med en markedsandel i Norden på 21,4 % den største aktøren i bransjen. I 2014 hadde Mark Information forsterket sin posisjon som den største leverandøren av Workforce Management-løsninger på det nordiske markedet fra en markedsandel på 19,3 % i 2013 til 21,4 % i 2014. Spesielt SAP og Kronos har gått tilbake i Norden.

“IHS-rapporten viser at det nordiske markedet vokser ennå og at Workforce Management, særlig i de nordiske landene, er et av de viktigste verktøyene blant de mest effektive og produktive bedriftene. Det nordiske markedet er krevende og stiller høye krav til innovasjon og produktutvikling. Vi bruker ca. 20 % av omsetningen vår på utvikling, og derfor er det ikke overraskende at Mark Information fastholder posisjonen som Nordens største leverandør av Workforce Management-løsninger,” sier CEO Torkel Olrik fra Mark Information.

Som inspirasjon til ev. skifte av eksisterende løsninger, kan de erfaringene som Findus, Hagen og Lantmännens gjort seg i denne forbindelse være relevante. Automatisering av administrative prosesser og krav om bedre ledelsesrapportering veier tungt når større virksomheter beslutter å skifte tidsregistreringssystem i stedet for å vedlikeholde den eksisterende løsningen.

 

Tilbake