Kom ut av produktivitetsfellen

Ifølge OECD ligger Norge nesten på bunnen når produktiviteten vurderes for perioden 1995-2012

Det er ikke godt nok. Det er en lang vei opp til Polen som er verdensmestere i produktivitet. Ingen andre land kommer i nærheten av de hardtarbeidende polakkene.

Produktivitetstrikset er enkelt, ifølge professor Flemming Poulfelt fra CBS i København. Det handler om å "eliminere, forenkle og fornye" i alle deler av selskapet. Dette gjelder både i produksjon og administrasjon, sa han på en produktivitetsseminar arrangert av Dansk Industri og Børsen på 19. mars 2015.

  1. Produktivitetsvækst fra 1995 til 2012Hvis et selskap ønsker å få produktiviteten til toppen, må de først og fremst ta utgangspunkt i verdiene i selskapet. De er grunnlaget for alt som skjer i selskapet. Alt som skjer i et selskap skal være klart og entydig forankret her. Dette er rammen for hvordan lederskap skal utøves. Dette gjelder alle, fra konsernsjefen til formannen.
  2. For det andre krever det at den nødvendige ledelseskompetansen faktisk er til stede. Ledere må være i stand til å være ledere. Det høres enkelt ut. Erfaring viser at mange av de som forlater et selskap velger å gjøre det fordi de har en dårlig sjef.

  3. For det tredje må alle konstant være oppmerksomme på hva som skaper verdi for selskapet. Er det produksjonen som skaper den største verdien? Eller er det når de ansatte møter kunde, og hjelper med tilpasning av produktet. Alt som ikke skaper verdi, må fjernes. Her er det viktig å være klar over at det som du ikke tror er verdiskapende, kan være viktig for andre.

  4. For det fjerde må det være et fokus på forenkling der det er mulig. Alle prosesser må gjøres så enkle som mulig, slik at all unødvendig friksjon unngås. I tilfelle av uønskede hendelser i selskapet, er det ikke alltid svaret å komme opp med enda flere regler. Dette gjør prosessen mer komplisert, og det senker produktiviteten.

  5. For det femte må det være fullt fokus på områder som kan fornyes. Det frigis nye versjoner av programvare, og selv om det kanskje ikke lett kan bevises at det lønner seg akkurat nå, så slår det tilbake på et senere tidspunkt ikke å gjøre den nødvendige fornyelse.

  6. For det sjette må det kontinuerlig måles på om styringsprosessene har den kvaliteten som er ønskelig og nødvendig for å sikre produktiviteten. Med andre ord; har din bedrift de rette lederne?

Workforce management hjelper på vei til flere av de seks punktene:

  • Har du oversikt over dine ledere (og ansattes) ferdigheter?
  • Vet du hva de bruker tiden sin på?
  • Bruker du for dyre timer på oppgaver som kan utføres bedre og billigere?
  • Og måler du på de riktige KPI'er?

Med Workforce management kommer din bedrift ut av produktivitetsfellen.

Tilbake