Nye sannheter med Workforce Management som ledelsesverktøy

Med Workforce Management som ledelsesverktøy får beslutningstakerne en avgjørende "single version of truth"

Single version of truth med Workforce ManagementProduktivitet og internasjonal konkurranseevne er på dagsordenen i de fleste større bedrifter. Samtidig har IBM Institute for Business Value i sitt seneste ”Global C-suite Study” funnet at økonomidirektørers største utfordring er å integrere informasjon på tvers av hele organisasjonen for å oppnå "single version of truth".

I den forbindelse, spiller Workforce Management en sentral og voksende rolle for økonomidirektører og andre beslutningstakere.

Stempeluret afløses af workforce managementWorkforce Management – helt enkelt

I gamle dager var Workforce Management kjennetegnet ved stempelur og timesedler til registrering av medarbeidernes arbeidstid, slik at alle fikk korrekt lønn.

I dag er den prosedyren avløst av moderne og brukervennlig sanntidsteknologi, som også sikrer at alle får den korrekte lønnen på den mest effektive måten. Samtidig gir Workforce Management direkte besparelser og hjelper til med å sikre produktiviteten gjennom innsiktsfull planlegging og løpende tilpasning av de rette ressursene, til rett tid og til den rette oppgaven, på tvers av hele organisasjonen.

Sannheten og sykefravær og produktivitet

Selv om medarbeidernes sykefravær generelt har gått ned de siste årene, spesielt blant nordiske bedrifter, så er sykefraværet stadig et produktivitetshemmende problem for mange private og offentlige bedrifter.

Styr på sygefraværet?Daglig fraværsregistrering med Workforce Management gir et sannferdig innblikk i hele organisasjonens sykefravær og gir samtidig alle ledere med personalansvar en helt unik mulighet for å forebygge og redusere fraværet i de situasjoner, hvor enkelte medarbeidere eller hele avdelingen avviker i forhold til normen.

Problemet med sykefraværet er som oftest at innsikten i organisasjonens forskjellige sykefraværsprosenter og årsakene til disse, er for uklare og til tider helt ukjente for både toppledelsen og medarbeidernes nærmeste ledere.

Det faktum gjør det selvfølgelig ganske vanskelig å reagere på utfordringen, tross den betydelige innflytelse dette har på medarbeidertilfredsheten, og ikke minst på produktiviteten i forhold til optimal planlegging av bemanning og arbeidstid i bedriftens service- og produksjonsapparat.

Ved oppstilling av forenklede forutsetninger i forhold til lønn og antall ansatte, så kan en rask ROI-beregning vise at en proaktiv og handlingsorientert ledelse, som reduserer sykefraværet med bare en halv prosent, kan gi avgjørende forbedringer i produktiviteten og på bunnlinjen.

Proaktivt beslutningsgrunnlag til forbedring av OEE

De aller fleste økonomisjefer kjenner OEE, som er det universelle nøkkeltallet for utnytting av produksjonsapparatet. Overordnet forsøker de fleste "Lean"-bedrifter å oppnå det internasjonale såkalte "world-class" OEE-nøkkeltallet på 85 %. Du kan lære mer om Workforce Management, Lean og OEE her.

Det viser seg nemlig at for mange bedrifter utnytter produksjonsapparatet for dårlig, fordi de ikke gjennomfører systematiske målinger av dets utnyttelse i sanntid.

OEE

Som ledelsesverktøy gir Workforce Management et øyeblikksbilde av sannheten om produksjonsapparatets utnyttelse. Raskt og enkelt får så økonomisjefen og andre relevante beslutningstakere et sannferdig og operasjonelt innblikk i hvordan produksjonsapparatets bemanning og prosesser er optimalt, i forhold til planlagt og realisert:

  • Arbeidstid/produksjonstid
  • Ventetid
  • Årsaker til ventetid

Denne typen innsikt er selvfølgelig viktig for å raskt kunne treffe viktige beslutninger og handle i forhold til planlegging og optimalisering av ressursene helt ut i det ytterste leddet i service- og produksjonsapparatet.

 

Tilbake