Professor i ledelse: Workforce Management er en lavt hengende frukt for økt produktivitet

Flemming Poulfelt er professor i ledelse ved Copenhagen Business School. Administrerende direktør i Mark Information, Torkel Olrik, har spurt ham hvordan beslutningstakere kan demonstrere proaktiv lederskap i å fremme produktivitet med Workforce Management

Mark Informations nye undersøkelse: "Nye sannheter om Workforce Management" viser at nordiske selskaper er veldig opptatt av fravær og produktivitet.

For eksempel sier mer enn 85% av de norske respondentene at de i stor eller svært stor grad er opptatt av å redusere sykefraværet i selskapet.

Når det gjelder produktivitet, er trenden den samme. Her indikerer mer enn 85% av de svenske respondentene at de i høy eller svært høy grad er opptatt av produktiviteten. I Danmark og Norge svarer 90% av respondentene at selskapet er svært opptatt av produktivitet.

Uddrag af undersøgelsen Nye sandheder om Workforce Management

Å redusere sykefraværet er en ledelsesoppgave

Professor Flemming PoulfeltAnalyser viser at ledere ofte ikke er kjent med årsakene til at ansatte er fraværende.

Det påpeker professor i ledelse ved Copenhagen Business School, Flemming Poulfelt i et intervju med Mark Information. Han understreker også at reduksjon av sykefravær er en ledelsesoppgave og at Workforce Management systemer bør brukes som et forebyggende styringsverktøy for å starte en proaktiv fraværsdialog med de ansatte.

Styringsverktøy for raskere produktivitetsforbedringer

I det samme intervjuet belyser Flemming Poulfelt hvordan ledere og mellomledere raskt kan implementere forbedringer i produktivitet når de har sanntidsinnsikt i gjeldende fordeling og bruk av ressursene i forhold til plan og mål.

 

Tilbake