Sporbarhet

Ny EU-forskrift stiller større krav til datafangst

Sporbarhed

Med EU’s nye forskrift om sporbarhet, settes det helt nye skjerpede krav til bedrifter om å kunne spore råvarer og ferdigvarer hele veien gjennom produksjonsprosessen. Produsenter må kunne spore varene som inngår i produktet, og hvor de ferdige produktene ender.

Konkurranseparameter

Sporbarhet har blitt et konkurranseparameter som bedrifter blir nødt til å forholde seg til. Ikke alene for å beskytte forbrukerne, men også for å beskytte bedriftenes varemerke. Det er tallrike eksempler på bedrifter som har fått dårlig omtale på grunn av skadelige produkter som har blitt tilbakekalt fra detaljhandelen.

Tung papirgang

Det er essensielt at ens systemer er innrettet så man raskt kan tilbakekalle produkter. Hvis man har tung papir arbeisdsgang, vil man oppleve at man ikke kan reagere raskt  eller presist nok.

EU forskrift

Med EU’s forskrift 178/2002 artikkel 18 har det blitt et lovkrav at man kan spore f.eks en matvare gjennom alle produksjons- og distribusjonsledd. 1. Sporbarheten skal i alle produksjons-, tilvirknings- og distribusjonsledd sikre matvarer, fór og dyr som brukes i matvareproduksjonen, samt for ethvert annet stoff som er bestemt til, eller som kan forventes å bli tilsatt en matvare eller fór.  2. Ledere av matvare- og fórprodusenter være i stand til å identifisere fra hvor de har fått levert en matvare, fór eller et dyr som leveres til slakteriet, og ethvert stoff som er bestemt til, eller som kan forventes å bli tilsatt en matvare eller et fór. Til det formål skal det etableres systemer og prosedyrer, der slike opplysninger kan stilles til rådighet for de kompetente myndigheter på deres anmodning.

Tilbake