Workforce Management er et viktig verktøy for Sampension

For dem handler det om ytelse og å oppnå gode resultater for å øke kundenes pensjonssparing

Søren Espersen, SampensionSampension er Danmarks tredje største pensjonsselskap. For dem handler det om ytelse og å oppnå gode resultater for å øke kundenes pensjonssparing. For å sikre dette er det en høy grad av målstyring i hele bedriften og på alle nivåer. Og her er det viktig å synliggjøre for alle medarbeidere at de bidrar til å oppnå det overordnede målet. Workforce Management er et viktig verktøy for personal- og kommunikasjonsdirektør Søren P. Espersen.

For ham er kjernen i Workforce Management å sikre at bedriften alltid har de rette medarbeiderne til de forskjellige arbeidsoppgavene. Det krever overblikk.

"Workforce Management er viktig for alle bedrifter, uansett om de er store eller små. Det handler grunnleggende om å bruke bedriftens ressurser så effektivt som mulig. Og i forbindelse med prosjekter, er det viktig at det avsettes de rette ressursene til prosjektene. Både for å styre kostnadene og – kanskje viktigere – for å eksekvere bedriftens strategi med størst mulig verdi. Men på en vanlig arbeidsdag, handler det om å få styr på arbeidstiden og registrere den korrekt. Workforce Management må integreres med bedriftens andre systemer for å få fullt utbytte av det," sier Søren P. Espersen og forteller videre om Sampensions egne erfaringer:

"Vi er i en tidlig fase i vår bruk av Workforce Management, som vi bruker til tidsregistrering, statistikk og ledelsesrapportering."

Sampension er med 250 medarbeidere en bedrift som har verdilevering til kunden som en del av DNA-et. Derfor er Workforce Management en viktig del av strategi-eksekveringen hos pensjonsgiganten.

"Hos oss er Workforce Management en del av gjennomføringen av strategien. Vi kartlegger kontinuerlig de ressurser som er til rådighet i Sampension. Ressursene deles inn i tre områder: Først og fremst skal driften fungere. For det andre har vi gjennomføring av vedlikehold og for det tredje har vi vår strategiske utvikling. Det må være nok ressurser til alle områdene. Derfor meddeles det fortløpende hvilke ressurser som benyttes til hva. Det er en tilbakevendende prosess hvert kvartal."

Sampension er en suksessfull bedrift med en stor kundebase og en flott avkastning, men det er flere områder som Søren P. Espersen ønsker å gjøre enda bedre.

"Vi er meget oppmerksom på våre menneskelige ressurser, hvor vi må bli bedre til å sette opp mål og retninger, og skape den endring som er nødvendig for å nå våre mål. Vi må ha enda mer fokus på å nå de fastsatte målene. Og på å formulere dem skarpere. Det er noe som alle i organisasjonen må arbeide med. Det er alltid mulig å gjøre tingene litt bedre. For å oppnå målene våre, handler det ganske enkelt om å skape et eierskap hos medarbeiderne og lederne," sier Søren P. Espersen avslutningsvis.

Tilbake