Workforce Management skaper grunnlag for god ledelse

Intervju med Professor dr. merc. Henrik Holt Larsen fra Institut for Organisasjon ved CBS i København

Professor dr. merc. Henrik Holt Larsen fra Institut for Organisation ved handelshøyskolen CBS i København er en av tungvekterne innenfor Human Resource Management. Han har særlig arbeidet med strategisk og internasjonal HRM, med vekt på talent- og kompetanseutvikling og ledelse.

I dette intervjuet forteller han om hvorfor workforce management kan skape mer tillit mellom medarbeidere og ledere, særlig fordi hverdagens beslutninger blir bedre, men også fordi det sikrer rett medarbeider til de enkelte arbeidsoppgavene til den riktige prisen.

Hvordan kan workforce management være med til å øke produktiviteten i en bedrift?

Gode ledelsesbeslutninger krever et godt informasjonsgrunnlag og det krever data. "What gets measured gets managed". Det er, spesielt fra toppledelsen, et stadig økende krav om at man leverer data, målinger og dokumentasjon. Dette er krav man i andre fagdisipliner har levd med i mange årtier. Tenk bare på legevitenskapen og dens store fokus på databasert dokumentasjon.

Kan workforce management innebære at ledelsesoppgaven flyttes fra lederne til "systemer"?

Nei, det er helt utelukket. Det er forskjell på å generere data og styre dataproduksjonen og å treffe de ledelsesmessige beslutningene som er tatt på bakgrunn av dataene. Men ledelsen og ledelsesbeslutninger blir forhåpentligvis mer rasjonelle.

Hva er det beste ved workforce management for medarbeiderne – og for ledelsen?

Generelt sett kan man si at det er i medarbeidernes interesse at beslutninger angående arbeidsstyrken (de menneskelige ressursene) treffes på et informativt grunnlag. Det er alltid vanskeligere å forklare hvorfor det er godt for medarbeiderne, enn for bedriften og ledelsen.

Hva med tilliten mellom ledere og medarbeiderne. Kan den påvirkes av workforce management?

Workforce management kan, hvis det håndteres godt og presenteres for medarbeiderne på en empatisk og respektfull måte, skape mer tillit mellom ledere og medarbeidere. Men hvis man ikke kan argumentere for workforce management og inndra medarbeiderne, kan det i stedet for skape en kløft mellom dem og ledelsen.

 

Henrik Holt Larsen

Henrik Holt Larsen har bidratt til mer enn 40 bøker og over 300 tidsskriftsartikler.

Han er ofte benyttet som underviser i både Danmark og utlandet. I tillegg er han med i utviklingsprosjekter i både private og offentlige bedrifter.

Professoren er koordinator for den danske delen av Cranet, som arbeider med HRM-strategi og -praksis i 50 land.

Hvordan ser du som en av Europas ledende HRM-eksperter på workforce management?

Workforce management er en av flere løsninger på et stadig strengere krav om å kunne "sette pris på medarbeiderne" – og da ikke bare i overført betydning, men også bokstavelig talt. Personalrelaterte kostnader kan utgjøre opptil 80 % av de samlede kostnadene, så derfor vil det være ufornuftig og uansvarlig å IKKE interessere seg for en optimering av dette. Men på den andre side, må man ikke se seg blind på data. Det vil redusere kvaliteten på de beslutninger som tas. Som Albert Einsten har sagt: Det er ikke alt som kan telles som teller. Og det er ikke alt som teller som kan telles. Balansen er viktig – også i en bedrift.

Tilbake