(Norsk)
.
Kundeinnlogging

Bankdata velger ProMark

12.11.2019

Avtalen omfatter blant annet tids- og prosjektregistrering, fraværshåndtering og D365FO-integrasjon.

Bankdata vælger ProMark

Bankdata har nettopp inngått avtale med Mark Information om implementering av ProMark.

Avtalen omfatter følgende moduler:

  • ​Komme/gå-registrering for 800 medarbeidere i Danmark med støtte av finanssektorens overenskomst (ProTime)
  • Ferie- og sykdomshåndtering (ProAbs Ferie og ProAbs Sykdom)
  • Registrering via vår nye webportalløsning (ProPortal)
  • Prosjektregistrering for alle medarbeidere i Danmark samt konsulenter i Danmark og Indien – i alt 1.200 (ProJect)
  • Automatiserte påminnelser om manglende registreringer og/eller godkjenninger (ProNotify)
  • Business Intelligence (ProBI)
  • Integrasjon til MLE-lønnssystem, Exchange og D365FO (Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations (ERP)) 

”Vi er glade for å inngå samarbeide med ennå en aktør innen finanssektoren, og ser frem til å optimalisere Bankdatas prosesser, som vi også har gjort det for blant annet Nykredit, SDC, JN Data og Sydbank”, sier Michael Dupont Fischer, direktør, Mark Information Danmark.

Prosjektet starter opp med det samme, og Bankdata forventes å gå i drift med ProMark den 1. april 2020.


Om Bankdata
Bankdata er et av de største finans-IT selskapene i Danmark, og leverer totale IT-løsninger til 9 danske banker med i alt 1,6 millioner kunder. De har hovedkvarter i Fredericia og utviklingssentre i Fredericia, Silkeborg og Aarhus, samt en filial i India.