(Norsk)
.
Kundeinnlogging

Fra manuell administrasjon til automatisk varsling!

20.10.2013

For Gjensidige Forsikring er det avgjørende å få automatisert alle arbeidsflyter i administrasjonen. De ble umiddelbart interessert i ideen om å spare tid og krefter, og verdsetter høyt ProNotify – rask og lett varsling!

Gjensidige i Danmark er en del av Gjensidige Forsikring ASA - Norges største og blant Skandinavias fire største skadeforsikringsselskaper med aktiviteter i Norge, Sverige, Danmark og Baltikum. I den danske avdelingen av Gjensidige Forsikring er det ca 500 engasjerte medarbeidere.

For Gjensidige Forsikring er det avgjørende å få automatisert alle arbeidsflyter i administrasjonen. Gjensidige Forsikring  ble umiddelbart interessert i ideen om å spare tid og krefter, og verdsetter høyt ProNotify – rask og lett varsling! Den administrerende direktør og daglige bedriftsledelsen tar alle overordnede beslutninger for hele gruppen, men deres organisasjon er bevisst satt sammen, så strukturen er så flat som mulig.Avdelingsdirektør, HR Nordic, Kenneth Ruby Jensen, Gjensidige Forsikring

Avdelingsdirektør, HR Nordic Kenneth Ruby Jensen uttaler: "Vi har outsourcet vår lønnsadministrasjon og ønsker å unngå manuelle prosesser for både administrasjon og medarbeidere. En del av svaret var en utvidelse av den eksisterende ProMark prosesstøtte med hjelp av "ProNotify", dvs. automatisk påminnelse for ledere om manglende godkjenninger og tilsvarende for medarbeiderne om manglende registreringer. Samtidig blir lønnsrapporteringen mer fleksibel og nøyaktig."

Det kan være vanskelig å holde styr på diverse tidsfrister slik som lønnskjøring, oppfølging på fravær og annet, derfor initieres disse påminnelsene.

ProNotify er redskapet som kan automatisere denne oppfølgingen, så du bare kan utføre dit arbeid med de mottatte eller registrerte informasjoner. Påminnelsene som sendes som mail eller sms, initieres basert på individuelle parametre, som spesifikt dekker din bedrifts behov, og som baserer seg på avvik eller spesifikke hendelser registrert i ProMark.

Eksempler på hendelser kan være:

  • Manglende stemplinger fra medarbeidere
  • Manglende godkjenninger fra ledere
  • Oppfølging på sykefravær (f.eks. ved 16 dagers sykdom)
  • Innrapportering av kilometerregnskap

Samlet sparer det lønnsadministrasjonen for tid og besvær; det letter arbeidsflyten og prosesser uten manuell innsats, noe som betyr økt effektivitet og produktivitet. Mottakerne av påminnelsene får kanskje enda mer tid til å fullføre oppgavene, fordi de ikke blir sendt i siste liten, men på fastlagte tidspunkt.