(Norsk)
.
Kundeinnlogging

Ny brukergruppe for bygg & anlegg

26.05.2021

Vi starter nå et forum for kunder innen bygg & anlegg, kallet ProMark Construction

Hovedformålet med gruppen er å ha en tett dialog med og mellom kundene om funksjonalitet og muligheter i den bransjetilpassede modulen ProConstruction.

Oppstartsmøte i gruppen holdes mandag den 14. juni kl. 12.30–13.30 som et on-line møte.

Agenda for møtet:

  • Velkomst og presentasjon av deltakere
    • Hvem er du og hva er dine interesser i ProConstruction nå og evt. tanker for fremtiden?
  • Dialog om møtestruktur og innhold
  • Nyheter om videreutvikling i ProConstruction modulen
  • Interesse og muligheter for fremtidig samarbeid og utvikling 

Er du interessert i å delta i det første møtet i gruppen, så skriv til Product Manager Jacob Weber.

Vi ser frem til å knytte tettere kontakt med kunder og utveksle erfaringer med den «virkelige verden» også på dette området, når vi videreutvikler ProMark.