(Norsk)
.
Kundeinnlogging

Ny EU-dom om registrering av arbeidstid

27.05.2019

En ny EU-dom gir alle arbeidsgivere en forpliktelse til å sikre, at det skjer en registrering av den daglige arbeidstiden for samtlige medarbeidere.

Ny EU-dom om registrering af arbejdstid

En ny EU-dom gir alle arbeidsgivere en forpliktelse til å innføre et "objektivt, pålitelig og tilgjengelig system" som gjør det mulig å måle lengden av den daglige arbeidstiden til alle ansatte. Forpliktelsen gjelder derfor ikke bare for timepersonell, men også for funksjonærer og andre typer ansatte.

Det er nå opp til de enkelte EU-landene å bestemme hvordan det implementeres i nasjonal lovgivning. Selv om Norge ikke er medlem av EU, kan dommen få betydning for norske selskaper som har aktiviteter utenfor landets grenser. Norge er også gjennom EØS-avtalen forpliktet til å ha et regelverk som ikke er i strid med EUs arbeidstidsdirektiv.

Dommen vekker imidlertid bekymringer på flere steder. Fordi er tidsregistrering ikke litt gammeldags? Og uttrykker mangel på tillit?

Ikke i det hele tatt! Mange selskaper har allerede sett verdien av å investere i et tidsregistreringssystem, da dette gir både selskap og medarbeider en rekke fordeler:

  • Hjelper med å sikre nødvendig hviletid (f.eks. 11-timers regel) og at maksimal gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid for arbeidstakere ikke overskrides. Det vil si det bidrar til å overholde gjeldende arbeidsmarkedsregler, kollektive avtaler og intern personellpolitikk – uten manuell overvåking og beregning
  • Sikrer hver ansatt riktig lønn og gir åpenhet i lønnsgrunnlag, fleksitid og overtid, samt opptjent og brukt ferie. Selskapet kan således unngå feil i lønnsslippen, som også er et utbredt problem
  • Gir oversikt over fravær og dermed muligheten til å optimalisere de interne fraværsprosessene, slik at sykefraværssamtaler og annen relevant oppfølging finner sted på de riktige tidspunktene. I tillegg får selskapet hjelp til å sikre at bruken av egenmelding som fraværsårsak ikke overskrider gjeldende regler
  • Støtter riktig feriehåndtering både i forhold til opptjening, avholdelse og muligens overføring av ferie til nytt ferieår

Og hvis du velger en avansert workforce management-løsning, er det ytterligere gevinster:

  • Gir en oversikt over tid brukt på prosjekter og i produksjonen, og gir nøyaktige data i forhold til planlegging, økonomisk oppfølging og optimalisering  
  • Forenkler bemanningsplanlegging og støtter effektiv bruk av medarbeiderressurser og minimerer overtid

Med den teknologiske utviklingen er det i dag en rekke moderne brukergrensesnitt som gjør det enkelt å samle informasjon om tid og fravær. Den gamle stempelklokken er erstattet av brukervennlige webportaler, terminaler på PC/nettbrett eller app for smarttelefoner. Så det finnes brukergrensesnitt for ethvert behov, slik at selskapet kan velge den løsningen som gir den beste meningen og størst fleksibilitet og fordel for både firma og ansatte.