(Norsk)
.
Kundeinnlogging

ProMark i fremtiden

03.06.2016

Det er virkelig spennende muligheter på vei i ProMark i 2016, og vi ønsker å avsløre noe av det allerede ...

ProMark i fremtidenVed de nylige brukerkonferanser i Danmark og Sverige, løftet vi sløret om hva som kommer i ProMark. Les mer om noen av de nye mulighetene her...

Strategisk er vår viktigste innsatser på planlegging av selskapets ressurser og forretningsmessig innsikt, dvs. å lære av det som skjer i driften og bruke denne kunnskapen til å kontinuerlig forbedre virksomheten.

På plattformsiden jobber vi på å utnytte nye teknologiske muligheter og modernisere våre løsninger.

All ny funksjonalitet utvikles i samarbeid med kundene, slik at vi i utgangspunktet har nær kontakt med brukere i å utvikle de riktige løsninger på konkrete utfordringer. Innspill til ny funksjonalitet kommer direkte fra kunder, men samles også inn på brukerkonferanser, hvor vi får innspill til generelle ønsker blant flere kunder.

Til slutt arbeider vi selvfølgelig med å feilrette og optimalisere eksisterende funksjonalitet for å kontinuerlig forbedre kvaliteten på våre produkter.

Alt dette resulterer i ny og spennende funksjonalitet:
 

  • SELVBETJENING

Ansatte får nå muligheten til å se sine egne turnusplaner - og se kollegaers arbeidsplaner – og legge in ønske om ferie, permisjon eller bytte av skift med en kollega.

Ledere og planleggere kan se arbeidsplanen sammen med ønsker om fri og bytte av skift – og dermed kan de raskt avgjøre om ønsket kan godkjennes eller avvises.

Medarbeidere og ledere/planleggere mottar beskjeder om endringer eller krav om godkjenning eller andre nødvendige tiltak i portalen – og som epost/sms, hvis ønskelig.

 

  • DELTE VAKTER

Det blir mulig å splitte skift opp når den samme medarbeideren skal møte på jobb flere ganger i løpet av samme dag – uten å få tillegg eller overtid, men planlagt innenfor gjeldende arbeidstidsordninger.

 

  • REGISTRERING VIA APP

ProMobile kommer som hybrid app for nedlasting fra App Store og Google Play. Det vil gi flere muligheter til å sende spesifikke meldinger til individuelle brukere og generelt lette registrering og den daglige bruken av ProMark.

 

Gled dere – og følg med når nyhetene lanseres på LinkedIn eller i nyhetsbrev.
Har dere spesiell interesse i en av mulighetene, vil vi gjerne høre fra deg.