(Norsk)
.
Kundeinnlogging

Revisorerklæring om overholdelse av databeskyttelsesregler - ISAE 3000 type 2

26.03.2021

Erklæringen er en garanti for at data håndteres i samsvar med gjeldende internasjonale bestemmelser.

Som datavirksomhet tar Mark Information databeskyttelse veldig alvorlig. Vi beskytter dataene vi håndterer og sikrer at vi overholder gjeldende databeskyttelsesforskrifter.

Det autoriserte revisjonsselskap PwC har nå igjen gjennomgått våre prosedyrer, systemer og kontroller og vi har mottatt vår nye ISAE 3000 type 2-erklæring i forhold til håndteringen i 2019.

Vi er stolte av at det ikke har vært noen brudd på persondatasikkerheten i 2019. Dette viser at Mark Information etterlever kravene i GDPR-direktivet.

Erklæringen er en garanti for at data håndteres i samsvar med gjeldende internasjonale bestemmelser, og at Mark Information har prosesser og kontroller som støtter databeskyttelsesregler. Dette gjelder både tjenestene vi tilbyr, samt programvaren vi utvikler. Erklæringen er dermed en garanti for våre kunder at vi oppfyller de høye kravene til en moderne og sikker IT-leverandør.

Erklæringen kan lastes ned fra vår kundeportal.