Revisorerklæring om overholdelse av databeskyttelsesregler - ISAE 3000 type 2

04.05.2022

Erklæringen gir sikkerhet for at prosedyrer og regler er etablert i henhold til våre databehandlingsavtaler.

Som databehandler tar Mark Information databeskyttelse veldig alvorlig. Vi beskytter dataene vi håndterer og forplikter oss til å overholde gjeldende databeskyttelsesforskrifter.

Det autoriserte revisjonsselskap PwC har igjen gjennomgått og validert våre prosedyrer, systemer og kontroller for 2021. 

Kunder kan laste ned erklæringen fra vår kundeportal her.

Erklæringen dokumenterer at vi har etablert prosedyrer og kontroller i følge de inngåtte databehandlingsavtaler slik at vi kan imøtegå kravene i personvernforordningen (GDPR).

Hvis du har spørsmål eller bemerkninger til erklæringen, er du velkommen til å kontakte vår DPO på gdpr€mark-info.com