(Norsk)
.
Kundeinnlogging

Revisorerklæring om overholdelse av databeskyttelsesregler - ISAE 3000

09.01.2019

Erklæringen er en garanti for at data håndteres i samsvar med gjeldende internasjonale bestemmelser.

ISAE 3000 type 1

Som datavirksomhet tar Mark Information databeskyttelse veldig alvorlig. Vi beskytter dataene vi håndterer og sikrer at vi overholder gjeldende databeskyttelsesforskrifter.

Derfor har vi bedt det autoriserte regnskapsfirmaet PwC om å gjennomgå våre prosedyrer, systemer og kontroller som grunnlag for en offisiell ISAE 3000-rapport i form av en erklæring. 

Erklæringen PwC har produsert er en garanti for at data håndteres i samsvar med gjeldende internasjonale bestemmelser, og at Mark Information har prosesser og kontroller som støtter databeskyttelsesregler. Dette gjelder både tjenestene vi tilbyr, samt programvaren vi utvikler. Erklæringen er dermed en garanti for våre kunder at vi oppfyller de høye kravene til en moderne og sikker IT-leverandør.

Erklæringen kan lastes ned fra vår kundeportal.