(Norsk)
.
Kundeinnlogging

SDC automatiserer feriehåndteringen

03.04.2019

ProAbs Ferie gjør å håndtere overgangen til et nytt ferieår og frigjør tid til andre oppgaver.

ProAbs Ferie - modul til avanceret feriehåndteringDen 18. mars 2019 tok SDC ProAbs Ferie – vår helt nye modul innen for fraværshåndtering – i bruk. Modulen støtter opptjening av ferie, tildeling av ferie og spesielle feriedager samt overføring av feriedager fra ett ferieår til et annet. 

Håndtering av ferie har tidligere krevd mye manuellt arbeide for både HR, medarbeidere og ledere. Derfor valgte SDC på slutten av 2017 å støtte opp om utviklingen av avansert feriehåndtering i ProMark.

Ifølge Elisabeth Mortensen, HR-konsulent i SDC, har både utviklingsprosessen og idriftsettelse vært en suksess. 

"Det har vært spennende å bidra til utviklingen av den nye feriemodulen, og vi føler, at det har blitt lyttet til våre behov og ønsker underveis, så vi er veldig fornøyd med resultatet", sier Elisabeth.

Med ProAbs Ferie er det nå enklere og mer oversiktligt for lederne å håndtere medarbeidernes ønsker om overføring av ferie til neste ferieår. Dessuten minimeres det administrative tungvinte arbeide i HR-avdelingen, de har alltid oversikt over feriesaldoer og overføringer, og data kan enkelt overføres til lønnssystemet. Som en ekstra bonus kan ProAbs Ferie også håndtere overføring av andre oppsparte dager eller timer.

"Den nye feriemodulen gjør det mye enklere å håndtere overgangen til et nytt ferieår og vil lette arbeidsflyten for alle. Dette frigjør mer tid til andre oppgaver", sier Elisabeth.

SDC har brukt ProMark siden 2014 hvor de erstattede et internt utviklet system som ikke kunne støtte en ny overenskomst for finanssektoren. Omkring 1000 faste ansatte og konsulenter/underleverandører i Danmark, Sverige og Polen bruker ProMark til tids- og prosjektregistrering. SDC har dermed fått sikkerhet for at lønns- og faktureringsgrunnlaget er på plass i tide. 

 


Om SDC
SDC automatiserer feriehåndteringenSDC er IT-servicepartner for finansektoren i Norden. SDC’s kjerneytelser er utvikling og drift av bankapplikasjoner, og de leverer som de eneste på markedet en fellesnordisk plattform som er tilpasset de enkelte landes nasjonale lovgivning og språk. I dag er 120 små og store banker fra hele Norden med i samarbeidet.

SDC streber etter å tilby Nordens mest fremtidssikre IT-plattform gjennom å være i forkant med utviklingen og yte best-in-class funksjonalitet, design og optimalisering.  

SDC sysselsetter 560 ansatte på hovedkvarteret i Danmark og omtrent 40 medarbeidere i datterselskaper i Sverige og Polen.