(Norsk)
.
Kundeinnlogging

Skandinavisk Data Center (SDC) - ny kunde hos Mark Information

18.09.2014

SDC - det foretrukne valget for bankene i Norden - har inngått en avtale med Mark Information om implementering av ProMark Workforce Management

SDC - ny kunde hos Mark InformationSDC er it-servicepartner for den finansielle sektor i Norden. SDC's kerneydelser er udvikling og drift af bankapplikationer, og de leverer som de eneste på markedet en fællesnordisk platform tilpasset de enkelte landes nationale lovgivning og sprog.

SDC er IT-servicepartner for finanssektoren i Norden. SDCs kjernevirksomhet er utvikling og drift av bankapplikasjoner, og som de eneste på markedet leverer de en felles nordisk plattform tilpasset hvert lands nasjonale lovgivning og språk.

SDC har vært på markedet for finans-IT i over 50 år og har lang erfaring i drift og utvikling av hele den palletten av systemer og løsninger som danner grunnlaget for fremtidens bank. SDC, som ved hovedkontoret sysselsetter mer enn 530 ansatte og ca. 60 ansatte i datterselskaper i Danmark og Sverige, er eid av kundene, som inkluderer 124 banker i fire nordiske land.

ProMark Workforce Management-løsningen til SDC vil inkludere tid, fravær og prosjektregistrering basert på vår nyeste portalteknologi og innebærer enkel og lett rapportering via tynne klienter.

ProMark Workforce Management-løsning hos Skandinavisk Data Center - SDCDen nøkkelferdige prosjektet omfatter komme/gå-registrering, varslinger, fleksitid- og fraværsregistrering med integrasjon til NemRefusion, AX2012 og lønn via Multiløn-Erhverv, samt portal og ledelsesinformasjon inkludert BI-kuber og fraværs-KPI til ledelsen.

Kjernen i ProMark er enkelhet! Enkelhet er den viktigste suksessfaktoren for verdiskaping ved å implementere tidsregistrering. Et eksempel er den enkle, men fulle systemstøtte av Timebank-avtalen som ble innført i forbindelse med finanssektorens OK2012 avtale og blant annet inkluderer styring av personlige dager, seniorfridager, fleksitid og overtid/merarbeid. ProMark har siden 2013 i en helautomatisk løsning støttet Gjensidige og Industriens Pension med dette - og nå SDC.

Månedskalenderen er et eksempel på enkelhet: En webpart i ProMark Portal hvor alle registreringer kan gjøres, både  komme/gå, fravær og prosjektregistrering.

Et annet eksempel på enkelheten for brukeren er varsling, som f.eks. påminner SDCs sjefer (via mail eller SMS) når det er avvik for godkjenning. Dermed brukes bare tid på tidsregistreringen når det er nødvendig - og sikrer at lønnsgrunnlaget er på plass i tide. En annen type varsling er å følge opp på sykefravær, slik at avdelingsledere automatisk, for eksempel. etter 5 dager med sykefravær, får e-post om å følge opp på medarbeideren.

Prosjektet starter opp 7. september og går i drift 1. oktober i Danmark og deretter i Sverige!