(Norsk)
.
Kundeinnlogging

Slå på strømmen til tariffavtalene og unngå feil i lønnsslipper

16.11.2016

Markedsstudier viser at opptil 50% av danskene har funnet feil i sine lønnsslipper.

Unngå feil i lønnsslipperDet har fått en rekke fagforeninger i Danmark til å lansere kampanjer der de oppfordrer sine medlemmer til å sjekke ut lønnsslippen en ekstra gang. Feilene betyr nemlig i de fleste tilfeller at de får betalt for lite lønn, godtgjørelser, permisjon og pensjon.

Det er et problem som vi kan gjenkjenne her i Mark Information.

"Vi ser helt klart at avtaler blir mer og mer komplekse," sier Henrik Trolle, Country Manager i Mark Information Norge og Sverige. "Etterhvert som selskaper må bli mer fleksibel og i stand til å møte kundenes behov, kommer det fler og fler tillegg og avtalene blir vanskelige å håndtere."

Denne trenden er et resultat av arbeidet med å skape et stadig mer fleksibelt arbeidsmarked.

Riktig lønn i tide

Mange bedrifter håndterer fortsatt lønnsadministrasjonen manuelt - og ofte med få ansatte – og dette øker risikoen for (menneskelige) feil. I tillegg er beregning av lønn ofte personavhengig og derfor sårbare i forbindelse med ferie og sykdom.

Ved å digitalisere selskapets avtaler kan man redusere feil og forsinkelser betraktelig siden hele beregningen automatiseres. Det minimerer ikke bare administrativ tid og kostnader, men gir også muligheten til å betro oppgaver knyttet til lønnkjørsel til systemleverandøren sårbare i forbindelse med ferier og annet fravær. Riktig lønn i tide vil også bidra til å øke tilliten mellom bedrift og arbeidstaker - og betyr at ønsket om digital tidsregistrering ind imellom kommer fra de ansatte.

Flere av våre kundeprosjekter har vist at tid brukt på lønnsregnskap kan reduseres med opptil 50%. Dette frigjør tid til å støtte andre prosesser som skaper forretningsverdi, slik som oppfølging av sykefravær. Investeringen er ofte tjent inn i løpet av et år, så det er all grunn til å automatisere prosessen.