(Norsk)
.
Kundeinnlogging

TCR sin forlenget arm

31.05.2017

TCR har outsourcet håndteringen av ProMark til Mark Information. Dette betyr at vi i et godt og tett samarbeid utfører oppgaver som spenner fra hverdagens rutine- og superbrukeroppgaver til utvikling av ny funksjonalitet i systemet.

Gitte Eskesen er den primære konsulent til opgaven. Hun er ansvarlig for alle endringer i innstillingene og trekker ut lønnsdata til det eksterne firmaet som kjører lønn, Azets til avtalt tid. I tillegg er vi også medspiller i forbindelse med forespørsler om utvidet funksjonalitet, for eksempel da det var behov for å sette opp overtidsreglene for lørdager, søndager og helligdager som tidligere ble styrtt manuelt i lønnsystemet.

"Samarbeidet foregår i en hyggelig dialog, en god balanse og vurdering av problemet som skal løses. Vi er derfor helt trygg på at Gitte Eskesen og Mark Information løser oppgavene raskt og riktig, så vi trenger ikke engang å ha den kompetansen i huset ", sier Liga Lund fra TCR.

TCR bruker tjenesten SuperbrukerService.

Om TCR

TCR er Europas ledende leverandør av GSE tjenester til flyplasser (Ground Support Equipment). Selskapet tilbyr ekspertise innen utleie og operasjonell leasing av GSE, vedlikehold, rampeassistanse og flåtestyring.