ProMark brukergrupper

Ny ProMark erfagruppe for industri

Brukergrupper er en av de viktigste inspirasjonskildene til videreutviklingen av ProMark. Her skapes en utrolig mengde gode innspill til forbedringer – ikke bare for Mark Information, men også for de deltakende virksomheter og deres medarbeidere.

Vi har nå 3 brukergrupper:

  • en brukergruppe for produksjonsledere og prosessforvaltere i industrien (ProMark Industri)
  • en brukergrupper for kunder innen bygg & anlegg (ProMark Construction)
  • en gruppe for superbrukere til å møtes om ProMark på lønn- og HR-siden (ProMark Norge)

Formålet med brukergruppene er å gi medlemmene mulighet til å:

  • Bli oppdatert på den nyeste utviklingen i ProMark, f.eks. gjennom presentasjon og demo av ny funksjonalitet
  • Utveksle erfaringer om bruken av ProMark og relaterte temaer
  • Etablere et nettverk som kan kontaktes, når man har spørsmål relatert til den daglige bruken av ProMark
  • Øke utbyttet av ProMark for den enkelte bruker gjennom inspirasjon fra de øvrige medlemmer i gruppen
  • Komme med forslag til Mark Information om forbedret funksjonalitet i ProMark som er av interesse for et stort antall brukere

Alle superbrukere i ProMark er velkomne til å delta. Brukergruppene ’møtes’ virtuelt 2 ganger i året, og det er gratis å være medlem.

Er dette noe for deg, så meld deg på brukergruppe her. Kan du ikke delta på det første møtet, så meld deg inn i gruppen likevel. På den måten får du informasjon om fremtidige møter.

Påmeld deg brukergruppen"Vi kan bare oppfordre andre til å delta på møtene, da det er veldig god sparring mellom deltakerne. Ingen spørsmål eller utfordringer er for små. Vi lærer noe nytt hver gang – spesielt blir vi begeistret når vi ”oppdager” funksjoner som har eksistert i mange år."

Josephine Meldgaard Sørensen og Dorthe Sønderdahl Jensen
HR and payroll coordinator, Palsgaard A/S

"Det gir mye kunnskap om ProMark å delta på brukergruppemøtene. Og så har jeg fått et godt nettverk som jeg kan kontakte hvis jeg har spørsmål eller trenger noen å sparre med om bruken av ProMark."

Heidi Junker
HR-ansvarlig, Cleansafe A/S