(Norsk)
.
Kundeinnlogging

ProMark Industri brukergruppe

Ny brukergruppe på nordisk nivå

Ny ProMark erfagruppe for industri

Vi starter opp en ny brukergruppe for produksjonsledere og andre prosessforvaltere i industrien. Gruppen vil få innvirkning på:

  • utviklingen innen produksjonsområdet
  • spesifisering av funksjonalitet
  • prioritering av ressurser på de produksjonsrelaterte utviklingsoppgaver

Som deltaker får du et utvidet nettverk av likesinnede personer som bruker ProMark, og blir en del av et forum for kundedrevet utvikling i området. Gjennom samarbeidet i gruppen får du muligheten til å få igjennom ny utvikling raskere og billigere for å lette hverdagen og dermed skape bedre resultater i selskapet.

Gruppen kommer å kjøre på nordisk nivå, og det første møtet vil bli avholdt 22. august 2019 på vårt kontor i Oslo sentrum.

Agenda 22. august

10.00 Velkommen og introduksjon
10.15 ProJob & ProOEE i ProPortal 2019
10.45 Gruppediskusjon og konklusjoner
11.15 Dataoppsamling fra maskiner (ProTerminal, ProMobile, ProPC og integrasjon via ProHost)
11.45 Gruppediskusjon og konklusjoner
12.00 Lunsj
13.00 ProSchedule Task Management (ny behovsdrevet bemanningsplanlegging)
13.30 Gruppediskusjon og konklusjoner
14.00 Oppsamling og neste skritt

MØTENE

Brukermøtene avholdes på skift hos deltakerne. Verten er kontaktperson for gruppen til neste møte, og Mark Information og kundeportalen fungerer også som kontaktpunkt.

Det er gratis å delta i gruppen. Deltakeren selv dekker sin transport og mulige oppholdskostnader samt mat når møtet holdes i egen bedrift.

MARK INFORMATION SIN ROLLE I BRUKERGRUPPEN

Mark Information deltar i møtene og kan presentere forslag til forbedringer i ProMark og få gruppens svar på dette. I tillegg presenterer og demonstrerer vi valgt funksjonalitet og kan tilby ny funksjonalitet for testing blant medlemmene.

Det er mulig å avtale og i fellesskap finansiere spesifikk utvikling av ny funksjonalitet som flere i gruppen er interessert i. Det vil gi disse oppgavene høyere prioritet og dermed raskere utvikling i forhold til den totale mengden utviklingsønsker og ideer vi jobber med.

Gruppen kan også bestille opplæring i bestemte ProMark-moduler og -funksjoner, og dele kostnadene. Planlagt utdanning må bestilles spesielt gjennom en av våre konsulenter, og fakturering distribueres til de deltakende medlemmene.

Påmeld deg brukergruppen