ProMark Industri brukergruppe

Brukergruppe på nordisk nivå

Ny ProMark erfagruppe for industri

Denne brukergruppen er for produksjonsledere og prosessforvaltere i industrien. Gruppen vil få innvirkning på:

  • utviklingen innen produksjonsområdet
  • spesifisering av funksjonalitet
  • prioritering av ressurser på de produksjonsrelaterte utviklingsoppgaver

Som deltaker får du et utvidet nettverk av likesinnede personer som bruker ProMark, og blir en del av et forum for kundedrevet utvikling i området. Gjennom samarbeidet i gruppen får du muligheten til å få igjennom ny utvikling raskere og billigere for å lette hverdagen og dermed skape bedre resultater i selskapet.

Gruppen kjører på nordisk nivå, og møter avholdes fysisk eller som online webinarer. Det er gratis å delta i gruppen. Deltakeren selv dekker sin evt. transport og mulige oppholdskostnader samt mat når møtet holdes i egen bedrift.

MØTENE

De første møtene er planlagt som webinarer som varer 45 minutter. Se dato og tid i høyre kolonne.

MARK INFORMATION SIN ROLLE I BRUKERGRUPPEN

Mark Information deltar i møtene og kan presentere forslag til forbedringer i ProMark og få gruppens svar på dette. I tillegg presenterer og demonstrerer vi valgt funksjonalitet og kan tilby ny funksjonalitet for testing blant medlemmene.

Det er mulig å avtale og i fellesskap finansiere spesifikk utvikling av ny funksjonalitet som flere i gruppen er interessert i. Det vil gi disse oppgavene høyere prioritet og dermed raskere utvikling i forhold til den totale mengden utviklingsønsker og ideer vi jobber med.

Gruppen kan også bestille opplæring i bestemte ProMark-moduler og -funksjoner, og dele kostnadene. Planlagt utdanning må bestilles spesielt gjennom en av våre konsulenter, og fakturering distribueres til de deltakende medlemmene.

Påmeld deg brukergruppen