Kunder

Ledende virksomheter oppnår resultater med ProMark

Mer enn 400 virksomheter bruker ProMark hver dag, og sparer tid, reduserer kostnader og får pålitelige data.

Velg bransje og les mer om hvordan vi kan hjelpe deg og de resultatene vi har skapt for andre virksomheter:

Bygge & anlegg

Bygg & anlegg

ProMark hjelper virksomheter med å registrere og fange arbeidstid, tillegg og annen type informasjon direkte fra byggeplassene. Registreringen skjer enten av medarbeideren eller arbeidslederen. Resultatet blir at data blir tilgjengelig raskere og mere nøyaktig for bruk til lønn, regnskap og fakturering, samt mer effektiv og bedre styring av store prosjekter.

Detaljhandel & distribusjon

Logistikk & transport

ProMark leverer det nødvendige driftsmessige overblikket som kan håndtere utfordringene i en bedrift som er i gang hele døgnet, ofte fordelt på mange lokaliteter og som lever av å håndtere skiftende serviceytelser og kontinuerlig kundetilpasning.

Næringsmiddel

Næringsmiddel

ProMark sikrer synlighet i bemanningsstatus på arbeidsprosesser og overblikk over hvordan utstyret fungerer – alt i sanntid. Dessuten gir det overblikk og sammenheng mellom produksjon og logistikk. 

Produksjon

Produksjon

ProMark hjelper deg å holde styr på prosesser, slik at du kan reagere på avvik i produksjonsplanen og justere i planene for en optimal og fleksibel utnyttelse av personale, maskiner og materiale. 

Offentlig & service

Service

ProMark kan håndtere utfordringene ved å planlegge en behovsstyrt arbeidsstyrke ved å sikre synlighet i bemanningsstatus på arbeidsprosesser i sanntid. Det muliggjør en sterk kundeorientering.