Bygg- og anleggsvirksomhet

Vi tar pulsen på dine produksjonsprosesser

Det koster mye å drive en produksjonsbedrift i dag. Komplekse produkter gjør det nødvendig med kostnadseffektive produksjonsmetoder og effektive innkjøps- og logistikkløsninger. Ingen tvil om det.

Derfor er det interessant for bedrifter å implementere nye programvareløsninger, for det er her de virkelig spennende mulighetene til moderne informasjonsteknologi viser seg. Teknologien øker kravene, men skaper også store muligheter og åpner for nye markeder og kundegrupper.

ProMark – Mark Information personalhåndteringsløsning – hjelper deg med å holde orden på prosessene. ProMark arbeider i sanntid og gir derfor et solid og faktabasert beslutningsgrunnlag som gjør at man kan reagere raskt på endringer i etterspørsel og kapasitet. Dermed kan du reagere på avvik i produksjonsplanen. Maskinproblemer, forsinket leveranse og sykdom er eksempler på kritiske faktorer i en produksjonsbedrift. Med ProMark kan man justere i planene for en optimal og fleksibel utnyttelse av personale, maskiner og materiale.

Fordelene er at ProMark

Arbeider i sanntid Man kan umiddelbart justere i planene for en optimal og fleksibel utnyttelse av personale, maskiner og materiale – alt i sanntid
Gir et detaljert overblikk ProMark gir et solid og faktabasert beslutningsgrunnlag som presenterer et overblikk over produksjonsprosessene For eksempel kan ubrukte råvarer bekreftes i forhold til en definert produktindeks
Forbedre kvaliteten ProMark leverer raskt praktiske kvalitetsdata i sanntid som sikrer at man kontinuerlig kan forbedre prosesser og redusere svinn, avvik og feil
Sikrer effektiv styring og reduserer kapitalbinding ProMarks nøyaktige data om bruk av maskiner og utstyr gir mulighet for å optimalisere bedriftens produksjonsmaskiner. Dermed frigjøres bunden kapital i produksjonsapparatet, som igjen styrker konkurranseevnen
Skaper økt produktivitet ProMark gjør det mulig å analysere sanntidsdata på en måte som gir informasjon om produktiviteten og besparelser. Dermed blir det lett å se hvor produktiviteten kan bli bedre
Minimerer administrative kostnader, manuelle prosesser og feil ProMark registrerer i sanntid og online validering sikrer mot tastefeil og reduserer manuelle prosesser
Gir hurtig avkastning ProMark har en gjennomsnittlig implementeringstid på kun 90 dager. Det sikrer hurtig avkastning på investeringene dine
Er brukervennlig ProMark er enkelt å sette opp og er brukervennlig i hverdagen, men kommer med avanserte bruksmuligheter