(Norsk)
.
Kundeinnlogging

Kundehistorier

Les følgende interessante case historier som forteller hvilken gevinst våre kunder har fått ved å bruke våre løsninger.

Vi i Mark Information er stolte av oss selv over å ha løsninger som kan imøtekomme individuelle bedrifters behov  - og i nesten alle bransjer.

BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET

 

Logistikk & Transport

Detalj- og engroshandel

Logistikk

Rejse & transport

 

NÆRINGSMIDDEL

 

Produksjon

Bilindustri

 

Elektronikk

Fremstillingsindustri

Luftfart & forsvar

Medicinal/pharma

 

Kjemikalieindustrien

Papirindustri

 

SERVICE

Finanssektor

Rådgivning

Service & forlystelser