(Norsk)
.
Kundehistorie
Kundeinnlogging

Ahlsell

Forenklet og effektiv håndtering av vikarpoolen

Ahlsell er Nordens ledende distributør av produkter og tjenester innen VVS, VA, elektro, verktøy og personlig verneutstyr til profesjonelle brukere.

Ahlsell finnes i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Esland, Polen og Russland.

Med cirka 5.700 ansatte, 240 butikker og tre sentrallager omsetter konsernet for drøye 31 milliarder svenske kroner.

Forenklet håndtering af vikarpoolen hos Ahlsell

"ProMobile-appen forenkler og effektiviserer hele håndteringen av vikarene. Ahlsell sparer tid og penger på å ha en fleksibel vikarpool hvor håndteringen i ProMark støtter de reglene som gjelder for vikarer og timeansatte medarbeidere. Som arbeidsgiver får Ahlsell et moderne image ved å benytte moderne IT-verktøy ovenfor vårt personale".

 Ingela Tholin Carlos, Produksjonsplanlegger, Ahlsell


ProMobile effektiviserer håndteringen av vikarer hos Ahlsell

Utfordringen

 • Ahlsell etablerte i 2019 sin egen vikarpool. Formidlingen av tilgjengelige vakter skjedde via telefon og epost med oppfølging ved hjelp av papir og blyant – og deretter manuell håndtering i ProMark. Det var en veldig tidkrevende prosess

Prosjektomfang og suksesskriterier

 • Behovet for ekstra vakter er basert på prognoser om antall ordrer som skal plukkes og det kjente fraværet
 • Alle ledige vakter publiseres i ProMobile hvor vikarene kan be om å få tildelt dem etter ”førstemann til møllen-prinsippet” – uten godkjenning fra ledere
 • Løsningen støtter kontinuerlig økning i antall brukere

Metoder

 • Ahlsell bruker følgende moduler:

Utbytte

 • Mye mer tidseffektiv og presis prosess for håndtering av vakter
 • Alt om arbeidstid er på plass når studentene / vikarene stempler inn
 • Medarbeiderne har alltid oversikt over sine vakter på mobilen
 • Teamlederne får en fullstendig oversikt over aktuell bemanning

Primære resultater

 • Sparer tid og penger
 • Bedre evne til å møte etterspørsel sammenlignet med Ahlsells svært detaljerte prognoser
 • Korrekt lønn til vikarene
 • Et moderne image som arbeidsgiver ved å benytte moderne IT-verktøy