Kundehistorie

Ahlsell

Forenklet og effektiv håndtering av vikarpoolen

Ahlsell er Nordens ledende distributør av produkter og tjenester innen VVS, VA, elektro, verktøy og personlig verneutstyr til profesjonelle brukere.

Ahlsell finnes i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Esland, Polen og Russland.

Med cirka 5.700 ansatte, 240 butikker og tre sentrallager omsetter konsernet for drøye 31 milliarder svenske kroner.

Forenklet håndtering af vikarpoolen hos Ahlsell

"ProMobile-appen forenkler og effektiviserer hele håndteringen av vikarene. Ahlsell sparer tid og penger på å ha en fleksibel vikarpool hvor håndteringen i ProMark støtter de reglene som gjelder for vikarer og timeansatte medarbeidere. Som arbeidsgiver får Ahlsell et moderne image ved å benytte moderne IT-verktøy ovenfor vårt personale".

 Ingela Tholin Carlos, Produksjonsplanlegger, Ahlsell


ProMobile effektiviserer håndteringen av vikarer hos Ahlsell

Utfordringen

 • Ahlsell etablerte i 2019 sin egen vikarpool. Formidlingen av tilgjengelige vakter skjedde via telefon og epost med oppfølging ved hjelp av papir og blyant – og deretter manuell håndtering i ProMark. Det var en veldig tidkrevende prosess

Prosjektomfang og suksesskriterier

 • Behovet for ekstra vakter er basert på prognoser om antall ordrer som skal plukkes og det kjente fraværet
 • Alle ledige vakter publiseres i ProMobile hvor vikarene kan be om å få tildelt dem etter ”førstemann til møllen-prinsippet” – uten godkjenning fra ledere
 • Løsningen støtter kontinuerlig økning i antall brukere

Metoder

 • Ahlsell bruker følgende moduler:

Utbytte

 • Mye mer tidseffektiv og presis prosess for håndtering av vakter
 • Alt om arbeidstid er på plass når studentene / vikarene stempler inn
 • Medarbeiderne har alltid oversikt over sine vakter på mobilen
 • Teamlederne får en fullstendig oversikt over aktuell bemanning

Primære resultater

 • Sparer tid og penger
 • Bedre evne til å møte etterspørsel sammenlignet med Ahlsells svært detaljerte prognoser
 • Korrekt lønn til vikarene
 • Et moderne image som arbeidsgiver ved å benytte moderne IT-verktøy