Kundehistorie

Alliance Healthcare

Leveranser med høy standard

For Alliance Healthcare gjør ProMark det lett å identifisere kostnadene i et servicesenter for en bestemt periode, og de kan skrive ut en detaljert kostnadsrapport på et øyeblikk.

Alliance Healthcare ble opprettet som et samvirke i 1930-årene og er i dag en ledende distributør og grossist i Storbritannia innenfor farmasi, medisin, sunnhet og skjønnhetsprodukter. Selskapet forsyner apotekkjeden Boots' 2000 utsalgssteder og 15 000 selvstendige helsestasjoner. Alliance Healthcare tilbyr et høyt servicenivå med to daglige leveranser fra et nettverk bestående av 11 servicesentre over hele Storbritannia og en arbeidsstyrke på ca. 3900 medarbeidere.

Siden 2000 har Alliance Healthcare fortsatt å vokse i hele Europa og er nå aktiv i 15 land med en årlig omsetning på £2,5 milliarder.

Alliance Healthcare - leveranser av høy standard

"Det nye systemet gjør det lett å identifisere kostnadene i et servicesenter for en bestemt periode, og vi kan skrive ut en detaljert kostnadsrapport på et øyeblikk."

Gordon Cox
 Alliance Healthcare


På tide å skifte ut det gamle systemet

Systemet som Alliance Healthcare brukte tidligere var gammeldags og tungvint. Det var veldig vanskelig å hente frem data når det var behov for det, noe som ga negative ringvirkninger i forbindelse med administrasjon av arbeidsstyrken og våre forretninger generelt. 

Med et tids- og oppmøtesystem som ikke lenger kunne oppfylle selskapets forretningsbehov, innhentet Alliance Healthcare tilbud på systemer som kunne erstatte den foreldede programvaren.

I et marked med laver driftsmarginer, var det avgjørende at det nye systemet kunne gi rask og nøyaktig tilgang til viktige data. Etter kontakt med en rekke leverandører, ble ProMark valgt og tatt i bruk i oktober 2003.

Det lå en rekke årsaker bak Alliance Healtcare valg av ProMark. Det var ikke bare fordi systemet oppfylte det umiddelbare behovet for lønns- og tidsadministrasjon og at prisen var god. Alliance Healthcare valgte også med blikket rettet mot fremtiden og innså de potensielle investeringsfordelene i forbindelse med andre Mark-produkter i programvarepakken.

"Selv om vi ikke bruker ProJob ennå, kan vi helt klart se fordelene ved å kunne datadrille ned til time etter aktivitet, og dette er noe vi vurderer for fremtiden" sier Gordon Cox.

Gordon Cox, Alliance Healthcare


Uproblematisk integrasjon og solid ytelse

I oktober 2003 speilet ProMark-integrasjonsteamet det eldre systemet i et servicesenter og leverte et fullt operativt system i hele selskapet over en periode på seks måneder. I mai 2004 ble hele Alliance Healthcares personale betalt via ProMark.

Siden implementeringen har programvaren gitt ledelsen en langt bedre oversikt over servicesentrenes kostnader. Mark Informations ProMark reduserer den tid som brukes på administrasjon, registrering og godkjenning, og man benytter minimal tid på manuell registrering av medarbeideres bruk av tid og fremmøte. Dessuten har programmet et brukervennlig og intuitivt grensesnitt. Pålitelige og nøyaktige forretningsdata er altavgjørende for Alliance Healthcares suksess på lang sikt. Med mange på lønningslisten og smale marginer er det helt nødvendig at ledelsen kan stole på dataene og at de kan hente frem den informasjonen som til enhver tid er nødvendig.

"Det nye systemet gjør det lett å identifisere kostnadene i et servicesenter for en bestemt periode, og vi kan skrive ut en detaljert kostnadsrapport på et øyeblikk" sier Gordon Cox.

Alliance Healthcare

Støtter forretningssuksessen

Kundeservice er en viktig del av Marks tilbud. Alliance Healthcares kontaktperson og supportteam hos Mark står alltid klar til å løse problemer eller foreslå nye måter å bruke systemet på.

Mark Information har et stort utvalg av produkter som tilbyr solide løsninger innen datainnsamling, tid- og fremmøte, turnuslister og butikkområdekontroll. Dette er uunnværlige egenskaper for bedrifter som ønsker vekst under økonomisk utfordrende forhold. ProMark kobler moderne ledelsesverktøy sammen med den virkelige verden og gir kundene et solid grunnlag for faktabasert beslutningstaking. Det gjør henting av data raskt og enkelt, og reduserer kostnader ved å levere oppdaterte tall på behov.

"Vårt tidligere system var veldig tidkrevende, mens ProMark er mye brukervennligere teknologi, og jeg kan få en rapport på få minutter. Vi var veldig fornøyde med hvor godt installasjonen gikk og den uproblematiske overføringen av kunnskap mellom servicesentrene" konkluderer Claire Freeman, Southern Region T&A System Administrator.