Kundehistorie

Bankdata

ProMark & Microsoft Dynamics 365 FO: En felles løsning med stor verdi

Bankdata ble grunnlagt i 1966 og er i dag en av de største finans IT-utviklingshusene i Danmark.

Bankdata eies av 9 danske banker som finansinstitusjoner, som også er deres kunder. Bankdata utvikler og leverer totale IT-løsninger som inkluderer all IT som bankene trenger for å kunne drive en konkurransedyktig virksomhet – inkludert utvikling av nett- og mobilbank, kreditt- og rådgivningsverktøy samt support og sikkerhet. Løsningene brukes av ca. 7.500 ansatte i bankene, som til sammen betjener over 1,8 millioner bankkunder.

Bankdata sysselsetter ca. 700 medarbeidere. Virksomheten har hovedkontor i Fredericia og utviklingssentre i Silkeborg, Aarhus og i India.

ProMark og Microsoft Dynamics 365 FO skaber værdi hos Bankdata

"Gjennom integrasjon mellom ProMark og vår D365FO-løsning får vi nøyaktige data til lønnsbehandlingen og en effektiv dokumentasjon av medarbeidernes prosjekttid til løpende oppfølging, i en og samme prosess. Det har stor verdi for oss".

Louise Godsk Østergaard, Avdelingsleder, Bankdata


ProMark & Microsoft Dynamics 365 FO: En felles løsning med stor verdi for Bankdata

Utfordringen

  • Behov for økt åpenhet i forhold til tidsforbruk på prosjekter, dette for å kunne bestemme kostnadene for spesifikke leveranser
  • Eldre, egenutviklet løsning som ikke lenger oppfyller Bankdatas behov

Prosjektomfang og suksesskriterier

  • Løsningen skal støtte finanssektorens overenskomst for ca. 800 medarbeidere i Danmark, inkludert timebank
  • Prosjektregistrering for alle medarbeidere – også konsulenter i India og andre eksterne konsulenter
  • Prosjekter/aktiviteter opprettes i D365FO og sendes til ProMark for registrering av prosjekttid, hvoretter data sendes tilbake til D365FO for viderebehandling og oppfølging

Moduler

Utbytte

  • Færre manuelle oppgaver og dermed økt effektivitet i administrasjonen av tid, fravær og prosjekter
  • Økt synlighet rundt tidsforbruk på de forskjellige prosjektene gjennom integrasjon med D365FO
  • Moderne og fremtidssikker IT-løsning

Primære resultater

  • Strømlinjeformede prosesser for tids- og prosjektregistrering sparer tid for alle
  • Komplett oversikt over tid brukt på prosjekter gir bedre grunnlag for etterberegning og økonomisk oppfølging