Kundehistorie

Chemring Countermeasures

Tidsregistrering med integrasjon til lønnssystemet Sage 50

Chemring Countermeasures Ltd er verdensledende på løsninger for omfattende mottiltak mot trusselsystemer i form av våpen og raketter. Chemring spesialiserer seg på design, produksjon og verdensomspennende distribusjon av et bredt spekter av RF (radio frekvens) og IR (infrarød) avledningspatroner for flyvåpenet, marine og landanlegg over hele det elektromagnetiske spekteret.

Produksjonsstedet i Sør-England ligger på High Post i nærheten av Salisbury og huser omfattende produksjonsanlegg for IR og RF avledningsmidler og et teknologisenter. Selskapet fokuserer på å arbeide i partnerskap med kundene, fra å hjelpe i definisjonen av kravene, produktutvikling og produksjon til å gi full støtte gjennom hele produktenes livssyklus.

Chemring Countermeasures

”ProMark har effektivisert vår tidsregistreringsprosess og har bidratt til en mer effektiv lønnsprosess som også inkluderte nye terminaler."

Simon Morley
IT-sjef, Chemring Countermeasures


Chemring Countermeasures fikk utbytte med ProMark

Utfordringer

 • Korrekt oppsamling av medarbeidernes arbeidstid
 • Å gi ledere en enkel oversikt over fravær og unntak
 • Forenklet tidsregistreringsprosess for ansatte og HR & Lønn
 • Erstatte gamle, utdaterte terminaler

suksesskriterier

 • Konfigurering av lønnsavtaler
 • Sette opp terminaler med HID-leser identifikasjon for bruk med eksisterende adgangskort
 • Sette opp webportal som gir ledelsesoversikt
 • Bruk av SQL-database
 • Integrasjon med Sage 50 lønnssystem

Metoder

Utbytte

 • Bedre løpende oversikt over ansattes fravær gjennom automatisk ledernotifikasjon og enklere oversikt i nettportalen
 • Korrekt oppsamling av arbeidstid
 • Strømlinjeformet tidsregistreringsprosesser som gir tid for andre mer produktive aktiviteter
 • Korrekt lønn

Primære resultater

 • Administrative kostnader er redusert
 • Ledere har fått full oversikt over ansattes fravær og tilgjengelighet
 • Mer brukervennlig administrasjon av tidsregistrerings- og lønnsprosesser