Kundehistorie

Dansk Metal

Godt arbeidsmiljø og lett tilgjengelige fraværsregistreringer i portal

Dansk Metal er en av Danmarks største fagforeninger som organiserer medlemmer med mekanisk, teknisk, elektronisk eller informasjonsteknologisk utdanning.

De fleste av de 130.000 medlemmene er ansatt i privat sektor. Omtrent 6000 av medlemmene er ansatt i offentlig sektor og omtrent 8000 av dem er lærlinger.

Dansk Metal

”Vi har tidligere gått glipp av sykerefusjoner. ProMark har med ProAbs sørget for at det ikke skjer igjen.”

Berit Hansen
HR-ansvarlig, Dansk Metal


Dansk Metal

Utfordringen

 • Mistet refusjon ved langvarig sykdom
 • Manglende oversikt over resterende ferie
 • Sikre riktig lønn
 • Manglende oversikt over fleksitidsavtaler

PROSJEKTOMFANG OG SUKSESSKRITERIER

 • 150 ansatte på hovedkontoret + 50 ansatte på lokal skole
 • Enklere administrasjon
 • Sikre god trivsel blant ansatte
 • Riktig registrering av ferie og fravær

Metoder

 

Utbytte

 • Opprettholde godt arbeidsmiljø
 • Overholdelse av tariffavtaler
 • Online godkjenningspåminnelser
 • Fleksibilitet i registreringer på tvers av avdelingene
 • Gjennomsiktighet på KPI'er eksempelvis fravær per avdeling - grafisk

Primære resultater

 • Godt arbeidsmiljø
 • Enklere administrasjon
 • Synlige registreringer for den enkelte medarbeider
 • Standard rapportering til myndighetene og andre, så som Danmarks Statistik og SU (Samarbeidsutvalg)