Kundehistorie

DLG

DLG høster konkrete fordeler ved HR-digitalisering

DLG-konsernen er et av Europas største landbruksindustriselskaper og er eiet av danske bønder. Fra å være et rent dansk andelsselskap har DLG på 15 år utviklet seg til en internasjonal konsern med selskaper i 18 land.

DLG hadde i 2016 en omsetning på 49 millioner DKK, og er dermed et av Danmarks største selskaper målt på omsetning. Ca. 60% av DLG's omsetning kommer fra Tyskland, som er det største markedet.

DLG har ca. 6.500 medarbeidere, derav ca. 2.500 medarbeidere i Danmark og ca. 3.500 i Tyskland.

DLG-logo

”Det var en fantastisk tungvint og ineffektiv arbeidsgang og de mange stegene økte også risikoen for feil. Vi hadde helt klart bruk for å forenkle og digitalisere, og i 2008 hoppet vi over hullkortet og gikk direkte over til elektronisk tidsregistrering med ProMark”

”Lederne og medarbeiderne har selvfølgelig fått store fordeler i mer detaljerte data, men medarbeidertilfredsheten har også økt enormt”

Maria Kofod Larsen
Konserndirektør for Organisasjon & Strategi i DLG


Mobil ProMarkløsning til ca. 110 sjåfører på DLG

Utfordringen

 • Generelt fokus på å forenkle prosessene i DLG som en del av en ambisiøs optimaliseringsstrategi
 • Tungvint og ineffektiv tidsregistreringsprosess med mange manuelle arbeidsflyter og risiko for feil
 • Manglende innsikt i registreringer

PROSJEKTOMFANG OG SUKSESSKRITERIER

 • Løsningen omfatter ca. 800 registranter i Danmark
 • Utrulling i faser: Først hovedkontoret, deretter resten av landet og til slutt datterselskapene
 • Inkludering av ledere og medarbeidere i prosessen fra start av for å sikre en vellykket gjennomføring

Metoder

 • Erstatte papirbaserte ukesedler med en digital løsning (ProTime)
 • Sanntidsregistrering med LAN-Touch-terminaler (ProTerminal)
 • Mobilløsning til ca. 110 sjåfører (ProMobile)
 • Bemanningsplanlegging (ProRoster)
 • Integrasjon til lønnssystem

 

Utbytte

 • Presis og løpende registrering
 • Færre feil i lønnsutbetalingene
 • Medarbeiderne har full innsikt i deres egen tidsregistrering
 • Ledelsen har tilgang til detaljerte data
 • Bedre oversikt over sykefravær, som muliggjør en målrettet innsats

Primære resultater

 • Økt tillit mellom leder og medarbeider
 • Økt medarbeidertilfredshet
 • Frigjørelse av ressurser som kan brukes på å skape verdi og utvikle medarbeidere
 • Økt innsikt og effektivitet