Kundehistorie

Dokka Fasteners

Mindre tidsforbruk og betydelig færre feil i lønnsbehandlingen

Dokka Fasteners er spesialprodusent av festemidler til krevende oppgaver. For eksempel, hvis en bolt skal brukes i et aggressivt miljø med sterke klimapåvirkninger eller hvor luften har et høyt saltinnhold, så vel som en høy mekanisk slitasje, vil et standardprodukt ikke være egnet. Eventuelle feil vil medføre uforholdsmessige kostnader. Det er der Dokka Fasteners kommer inn i bildet.

Når produsenter av vindmøller, borerigger, kraner og stålkonstruksjoner trenger festene, setter de ekstremt høye krav til kvaliteten på materialet og produksjonen.

Dokka Fasteners startet sin produksjon i Dokka i 1970 og sysselsetter 115 personer. De er også representert utenfor Norge med et salgskontor i Kolding, Danmark, og et produksjonsanlegg i USA.

Dokka Fasteners

"ProMark har fjernet bruken av manuelle stemplingsur og eliminert veldig mange manuelle rutiner. Vi har nå en oppdatert oversikt over hvem som har vært på jobb og når. ProMark er meget brukervennlig og lett å bruke for produksjonen."

Grethe Rognstad
Personalkoordinator, Dokka Fasteners


Dokka Fasteners

Utfordringen

 • 14 dages forsinkelse med status på lønn, overtid etc.
 • Redusere tid brukt på komme/gå registreringer uten å påvirke kvaliteten
 • Uoverskuelig oversikt over sykefravær, mønstringstid og ferier
 • Å ivareta 5 skiftordning, og eventuelle andre skiftordninger på sikt

Prosjektomfang og suksesskriterier

 • Et brukervennlig system, enkelt å bruke i produksjonen
 • Hurtig komme og gå stempling med online validering
 • Løsning for både tidsregistrering og adgangskontroll
 • Enkle registreringsterminaler med mulighet for å lese ut egne enkle rapporter
 • Direkte integrasjon til lønn

Metoder

 

Utbytte

 • Sanntidsoversikt over bemanningen
 • Kontroll over virksomhetens tidsforbruk og bemanning
 • Bedre kvalitet i lønn da manuelle prosesser er blitt automatisert og ProTime har direkte integrasjon med lønnssystemet

Primære resultater

 • Tidsforbruk i lønnsbehandling og kontroll er redusert med 3-4 dager i måneden
 • Antallet feil i lønnsbehandlingen er minimert drastisk