Kundehistorie

GF Forsikring

GF Forsikring slår på strømmen til tariffavtalene

GF Forsikring er et gjensidig forsikringsselskap, basert på gjensidighet, lokal forankring og overskuddsdeling.

GF Forsikring sit viktigste forretningsområde er privat forsikring. Selskapet henvender seg til alle privatkunder i Danmark med tilbud om å dekke den gjennomsnittlige families forsikringsbehov. Siden juni 2017 har GF Forsikring også forsikring til små bedrifter.

GF Forsikring har eksistert siden 1967, og har siden da delt et overskudd på nesten 3 milliarder med kundene sine. Selskapet har i dag mer enn 600 ansatte i kontorer over hele Danmark.

GF Forsikring slår på stømmen til tariffavtalene

”En vellykket implementering – som holdt tidsplanen, budsjettet og prosjektomfanget
– har sørget for at ProMark har blitt godt mottatt i GF Forsikring”.

Keld Gryholm
HR-direktør, GF Forsikring


Ansatte hos GF Forsikring

Utfordringen

 • For mange manuelle oppgaver innen tidsregistrerings- og lønnsprosessene
 • Ikke mulig å styre lokale avtaler, inkludert Timebank
 • Helt avhengig av et fåtall nøkkelpersoner for å forberede  lønnsgrunnlag

PROSJEKTOMFANG OG SUKSESSKRITERIER

 • Løsningen dekker 600 registranter på 40 kontorer i Danmark
 • Konfigurasjon av tariffavtale som dekker finanssektoren i Danmark
 • Webportal for å gi ledere oversikt
 • Fremtidssikret system med stor mulighet for utvikling

Metoder

ProMark 365 Cloud Individual med:

 • Komme/gå- og fraværsregistrering (ProTime)
 • ProPortal
 • Fraværs-KPI og analyse av fremmøte og fravær (ProAbs)
 • Automatiserte e-post varslinger (ProNotify)
 • Integrasjon til Lessor lønnssystem og Microsoft Outlook

 

Utbytte

 • Fleksibelt system som støtter lokale avtaler og konti/saldi (Timebank)
 • Moderne brukergrensesnitt, inkludert muligheten for en mobil løsning
 • Økt driftssikkerhet og forutsigbare utgifter i IT-budsjettet

Primære resultater

 • Brukervennlig administrasjon av tidsregistrering og lønnsprosesser
 • Komplett oversikt over tilgjengelighet og fravær blant de ansatte
 • Bedre service til GF Forsikrings kunder