Kundehistorie

Gjensidige Forsikring

Fra manuell administrasjon til automatisk varsling!

Gjensidige i Danmark er en gren av Gjensidige Forsikring ASA – Norges største og blant Skandinavias fire største skadeforsikringsselskaper med aktiviteter i Norge, Sverige, Danmark og Baltikum. Gjensidige Forsikring tilbyr forsikring til private, næringsliv, landbruk og den offentlige sektor. Den danske grenen av Gjensidige Forsikring har ca. 500 dedikerte medarbeidere.

Gjensidiges overordnede mål er å være det mest kundeorienterte selskapet i forsikringsbransjen, og prioriterer lønnsomhet over vekst.

For Gjensidige Forsikring var det viktig å automatisere alle arbeidsflyter i administrasjonen og derfor valgte de å utvide ProMark-løsningen med ProNotify for automatisk varsling for å få mer nytte av løsningen.

Gjensidige Forsikring

”Vi har outsourcet vår lønnsadministrasjon og ønsker å unngå manuell arbeidsflyt for både administrasjon og ansatte. En del av svaret var en forlengelse av den eksisterende ProMark-prosessstøtten ved å bruke "ProNotify", dvs. automatisk varsling for ledere i tilfelle manglende godkjenninger og tilsvarende for ansatte med manglende registreringer. Samtidig blir lønnsrapporteringen mer smidig og riktig."

Kenneth Ruby Jensen
Avdelingsdirektør, HR Nordic, Gjensidige Forsikring


Gjensidige Forsikring kontor

Utfordringen

 • For mange manuelle administrative arbeidsflyter
 • Vanskelig å overholde frister i forbindelse med lønn og oppfølging på fravær
 • Manglende stemplinger og godkjenninger og rettidig rapportering av kjøregodtgjørelse
 • For lite oppfølging på sykefravær

Prosjektomfang og suksesskriterier

 • Prosjektet omfatter ca. 480 ansatte
 • Tidsbruk og manuell innsats i administrasjonen må reduseres
 • Antall manglende stemplinger, godkjenninger og rapporter må reduseres, og sykefraværet må senkes

Metoder

 • ProTime for tidsregistrering
 • ProJect for prosjektregistrering
 • ProNotify, som administrerer varsling om manglende registreringer eller for mye sykefravær, og letter oppfølging innen tidsfrister

utbytte

 • Administrasjonen behøver ikke å bruke tid på de som har glemt å registrere; dette er automatisert med ProNotify
 • Mottakere av varslingene får bedre tid til å fullføre oppgaven, da påminnelser ikke sendes i siste øyeblikk, men på en bestemt tid

Primære resultater

 • Høyere effektivitet og produktivitet
 • Spart tid og krefter gjennom automatisering av arbeidsflyter og prosesser uten manuell innsats i lønnsadministrasjonen
 • Mer jevn og nøyaktig lønnsrapportering