Kundehistorie

GKN Aerospace Engine Systems

Presise data, SAP-integrasjon og stadige forbedringer

ProMark hjelper GKN Aerospace Engine Systems med å redusere bundet kapital med 30%

GKN Aerospace Engine Systems Norge produserer komponenter for verdens største flymotor-produsenter, som produserer kommersielle motorer, militære motorer og subsystemer for reaksjonsdrift. Selskapet er kjent for de avanserte, mekaniske produksjonsmetodene sine, og legger stor vekt på kvalitet og levering innenfor tidsrammen.

Etter positive erfaringer med ProMarks tidsregistreringssystem i 1997, henvendte fabrikken på Kongsberg seg til Mark Information på nytt, da de bestemte seg for å innføre jobbregistrering.

GKN Aerospace Engine Systems Norges prosjektansvarlig, Helge Hvashovd, sier at de valgte ProMark etter å ha vurdert en rekke datafangstsystemer fra forskjellige leverandører.

"Den viktigste grunnen til at vi valgte ProMark, er fordi det ga oss bedre oversikt over produksjonskostnadene, og gjorde det enklere å rapportere til SAP. Vi hadde også som mål å redusere produksjonstiden."

Bilder med velvillig tillatelse fra GKN Aerospace Engine Systems]

Bilder med velvillig tillatelse fra GKN Aerospace Engine Systems


"Det har hatt en klar positiv effekt. Vi har en mye bedre oversikt over arbeidslagene og kan flytte ressurser dit hvor det trengs mest."

Åge Bauer
Planleggingsjef hos GKN Aerospace Engine Systems Norge


I denne industrien er nøyaktige data helt nødvendig

Helge Hvashovd forklarer hvorfor nøyaktigheten til ProMark systemet utgjør en forskjell: "Presisjonsnivået som kreves i produksjonen av disse motor-komponentene betyr at det simpelthen ikke finnes rom for feil.

Nøyaktige data er helt nødvendig for planleggingsprosessen. ProMark registrerer nøyaktig hvor mye tid som blir brukt på hvert trinn i produksjonsprosessen i realtid, og gir det nøyaktighetsnivået som GKN trenger for detaljert planlegging.

Reduksjon av produksjonstiden

GKN Aerospace Engine Systems Norges planleggingssjef Åge Bauer gir ProMark æren for forbedringen av de interne produksjonstidene. "Det har hatt en klar positiv effekt. "Vi har en mye bedre oversikt over arbeidslagene og kan flytte ressurser dit hvor det trengs mest. ProMark registrerer når ansatte er fraværende, slik at produksjonssjefene kan sende bemanning dit hvor de trengs."

Selskapets produksjonssjef Arne Chr. Amundsen er enig: "Jeg kan se på skjermen hvor langt operatørene har kommet i arbeidsprosessen, og når nye operasjoner kan startes. ProMark gir en god oversikt over jobbrotasjon og brukt arbeidstid."

Optimering av fordelene med SAP

GKN Aerospace Engine Systems ser at nøkkelen til en effektiv, lønnsom produksjon er å redusere kapitalen som er bundet opp i produksjonsutstyr. For å gjøre dette, må produksjonskapasiteten tilpasses de virkelige behovene. Flaskehalser må identifiseres, overkapasitet må lokaliseres og tiden mellom bestillinger og levering må reduseres.

Alle disse problemene er avhengige av å få de mest mulig nøyaktige dataene integrert med ERP-systemene.

GKN Aerospace Engine Systems Norges planleggingssjef, Åge Bauer, sier at ved å sørge for viktige data for å støtte SAP-mulighetene til produksjonsplanlegging og ved å rapportere produksjonsdata, er ProMark til en stor hjelp til å redusere bundet kapital merkbart."

"For å realisere ProMarks fulle verdi, så må det ses i sammenheng med SAP. Med ProMark installert, så klarer vi å bruke det andre planleggingsutstyret vårt optimalt. Vi har hele tiden oversikt over kostnadssiden av produksjonsprosessen og av delingen av kostnadene mellom avdelingene".

GKN Aerospace Engine Systems: Nøyaktige data er helt nødvendig for planleggings-prosessen


Bundet kapital redusert med 30%

"En av fordelene med ProMark er at man kan se statusen til flere operasjoner i produksjonsprosessen samtidig. Realtid-fordelen betyr at man måler hvor effektivt utstyret blir brukt, og flaskehalser på samlebåndet blir sett med det samme," fortsetter han.

"På ethvert tidspunkt har GKN Aerospace Engine Systems Norge omtrent 100 millioner kroner bundet opp i varelageret. Vi har redusert dette tallet med rundt 30 prosent ."

ProMark løsningen

De spesifikke modulene til ProMark brukt av GKN Aerospace Engine Systems Norge er ProJob, ProTime og ProReport. ProTime registrerer nøyaktig hvor mye tid som blir brukt på hvert trinn av produksjonsprosessen i realtid. Online-systemet tar seg av alle komme/gå-funksjonene. Det kan gi både en sentralisert og en desentralisert oppdatering, godkjenning, rapportering og forberedelse til lønnsutbetaling.

ProReport er ProMarks datavarehus som organiserer dataene fra ProTime og presenterer det i et lettfattelig og lett tilgjengelig format. Programmet har blitt skreddersydd for å møte Volvos nøyaktige behov, det summerer inn- og utstemplinger og jobbregistrering for 70-80 prosent av omtrent 250 ansatte.

En kultur med samarbeid og stadig forbedring

Slik som GKN Aerospace Engine Systems Norge, så har Mark Information tro på at oppmuntring til en kultur med samarbeid og stadige forbedringer, er svært viktig for å forbli i forkant av konkurrentene.

"Å jobbe tett sammen med kundene våre gjennom hele implementeringsfasen, betyr at vi er tilstede for å gi kundestøtte og råd i det øyeblikket de trenger det. Gjennom prosessen får vi et verdifullt innsyn i vår kundes selskap, og det gjør oss i stand til å forbedre produktene våre hele tiden for å kunne møte deres fremtidige behov" sier Mark Information.

Åge Bauer er enig i at godt samarbeid er svært viktig for et optimalt resultat.

"Vi jobber veldig godt sammen med Mark Information og jeg er sikker på at sammen vil vi få de beste resultatene fra ProMark".

Bundet kapital redusert med 30% hos GKN Aerospace Engine Systems