Kundehistorie

Jydsk Aluminium Industri

Fra persillehakker til høyspentmaster

Jydsk Aluminium Industri (JAI) er en utradisjonell bedrift. Vekstrater i formel 1-klassen drives frem i en flat og effektiv organisasjon, hvor en ung og handlekraftig kvinne står i spissen for dataoppsamling i den sterkt automatiserte produksjonen.

JAI-ånden gjør oss sterke

Birgitte Butzkowskys hjerte banker for dataoppsamling. For nettopp data er nøkkelen til innsikt og handlekraft i et veldig konkurransepreget marked. Hos JAI i Herning er Birgitte Butzkowsky ansvarlig for oppsamling av data om medarbeidernes tid og jobboppgaver. En praktisk tilgang til styring av bedriften har resultert i imponerende effektivitet.

JAI var opprinnelig en familiebedrift og i dag er familien fortsatt sterkt representert på eiersiden. Samtidig har JAI mange medarbeidere som ha vært med i en årrekke, og det er med på å vedlikeholde og styrke den spesielle JAI-ånden. Kombinasjonen av eldre og nye medarbeidere gir god bredde på både viten, erfaring og nyten­k­ning, og dette gjør JAI til en solid bedrift.

Kvaliteten sikrer konkurranseevnen

JAI klarer seg veldig bra i den globale konkurransen mot leverandører som opererer med helt andre priser. Årsaken er bedriftens satsing på og investering i spisskompetanse. Den viten som JAI har om aluminiumsstøping er bygget opp gjennom et halvt århundre og den er et viktig parameter for å kunne produsere emner av god kvalitet.

Know-how kombinert med fokus på utvalgte bransjesegmenter og komplekse emnetyper, gjør at JAI sjeldent er i direkte konkurranse med de prisbillige leverandørene i Øst-Europa og Det fjerne Østen. Kvalitet og leveringssikkerhet er spesielt viktig for bedriftens kunder.

Jydsk Aluminium Industri - Birgitte Butzkowsky

"ProMark har stor betydning for bedriften, fordi den gjør oss i stand til å følge bedre opp på vår planlegging. Tidligere var vi over et døgn på etterskudd med data til planlegging. Nå foregår alt i sanntid."

Birgitte Butzkowsky
 Jydsk Aluminium Industri


Konsentrert fokus på dataoppsamling

Automatisering og effektivisering spiller en stor rolle i JAIs suksess, både produksjonsmessig og administrativt. Tiltak med roboter og samling av prosesser har vært viktig i forbindelse med utnytting av operatørenes tid og innsparing på intern transport.

Den administrative investeringen i ProMark ble foretatt i 2006 i for­bindelse med at JAI skulle i gang med elektronisk dataoppsamling. Tidsregistrering har vært hverdag på JAI i mange år, men tidligere foregikk dette med papir og blyant.

- Da vi skulle i gang med å innføre elektronisk dataoppsamling, var vi nødt til å ha online adgang til alle produksjonsdataene. Samtidig ville vi gjerne bruke tiden i produksjonsrapporteringsavdelingen til oppfølging og sikring av datakvaliteten, i stedet for å taste inn håndskrevne dagsedler, sier Birgitte Butzkowsky.

Bedriften tok kontakt med Mark Information og ble presentert for ProMark. For JAI har dette vært en veldig positiv opplevelse. Kvali­teten av tidsregistreringene er blitt betydelig bedre, og det er nå en mye bedre oppfølging på hver enkelt produksjonsordre med et nøyaktig overblikk over samlede omkostninger når det gjelder tids- og materialforbruk. Det gjør bedriften i stand til å beregne kostpriser mer reelt, slik at man blir sikrere på å tilby en korrekt pris til kundene.

Automatisering og effektivisering spiller en stor rolle i JAIs suksess


Sanntidsplanlegging og ROI

Den rent administrative besparelsen som ble oppnådd ved hjelp av ProMark, kunne raskt registreres i den smidige håndteringen av med­arb­eiderantallet. I følge Birgitte Butzkowsky hadde dette ikke vært mulig uten ProMark. Tidligere hadde JAI 150 medarbeidere som leverte håndskrevne dagsedler. Nå teller de 270 medarbeidere, uten at dette har kostet ekstra ansettelser av administrativ personale. Det er langt færre feil og antallet av forespørsler om lønnssedler er falt merkbart fordi datakvaliteten er blitt vesentlig bedre.

- Det er vanskelig å beregne nøyaktige besparelser i kroner og ører, men dataoppsamlingen i ProMark har stor betydning for bedriften, fordi den gjør oss i stand til å følge bedre opp på vår planlegging. Tidligere var vi over et døgn på etterskudd med data til planlegging. Nå foregår alt i sanntid, og det er et viktig verktøy i forbindelse med den løpende effektivisering og optimering i bedriften. Samtidig må man ikke undervurdere betydningen av den frihet som den elektroniske tidsregistreringen gir verksmesterne. De kan selv kontrollere fraværsoversikter mm. uten å være avhengig av andre, sier Birgitte Butzkowsky.

Den rent administrative besparelsen som ble oppnådd ved hjelp av ProMark, kunne raskt registreres.