Kundehistorie

Kongamek

Bemanningsplanlegging i ProRoster gir oversikt og frigjør tid

Konga Mekaniska Verkstad AB (Kongamek) er et konsern bestående av flere selskaper og produksjonsenheter, som hovedsakelig operer på det europeiske markedet. De har en fremtredende posisjon som produsent og leverandør av materialhåndteringsløsninger.

Kongameks standard sortiment på mer enn 1000 produkter omfatter ulike traller, rullecontainere, pallerammer, trådvogner, håndkjerrer, sekketraller og lagertraller. I tillegg til standard sortimentet tilbyr de også skreddersydde løsninger.

Kongamek har stor nytte af ProRoster

”Det gjør det mye lettere at vi kan flytte planlegging ned til den personalansvarlige og dermed ikke er avhengig av administratorer. Godt verktøy for løpende endringer i planleggingen.”

Christian Malm
CFO, Kongamek

”Håndteringen i systemet er veldig fleksibel og lett, først og fremst når du på kort varsel må endre planene for de ansatte.”

Marcus Meurling
Produksjonssjef, Kongamek


Medarbejderoversigt i ProRoster

Utfordringen

 • Økonomisjefen som administrator er en flaskehals og sitter ikke med personalansvaret
 • Informasjon om raske og midlertidige endringer og fravær kommer ofte for sent
 • Innstempling på feil vakt gir mer administrasjon

Prosjektomfang og suksesskriterier

 • Lett å lære, krever bare lite opplæring
 • Replanlegging kan gjøres raskt og nært informasjonskilden
 • God visuell oversikt over ansatte
   

Metoder

 • Med ProRoster som verktøy for bemanningsoversikt og personalplanlegging kan produksjonsleder og -planleggere få en enkel oversikt og lett styring av sine ansatte. Hovedsakelig når det handler fravær og endringer i arbeidsplaner
   

utbytte

 • De personalansvarlige kan enkelt administrere endringer i arbeidsplaner
 • Frigjør tid fra finans- og admini-strasjonsfunksjoner
 • God og brukervennlig oversikt over sine ansatte for planleggere og produksjonssjef
 • Lett å endre arbeidsplaner

Primære resultater

 • Enkel og lett oversikt over ansatte
 • Praktisk og gjennomsiktig håndtering av fravær og endringer i arbeidsplaner
 • Rask og fleksibel planlegging og replanlegging
 • Sparer tid i økonomi og administrasjon