Kundehistorie

KROHNE

Optimert tidsregistreringsprosess reduserer kostnader og frigjør tid

KROHNE Ltd. er en del av KROHNE Group som er en ledende produsent og leverandør av løsninger innen for industriell prosessinstrumentering. Med instrumenter for måling av flow, nivå, temperatur og trykk samt analyse, tilbyr KROHNE hele spekteret av prosessmåleinstrumenter.

KROHNE Ltd. er konsernets globale ekspertsenter for Coriolis-masse flowmeterteknologi. I tillegg, har de et bredt tilbud av ingeniør- og salgstjenester innen hele produktspekteret.

KROHNE Ltd. har omtrent 300 medarbeidere på 3 produksjonsanlegg i Storbritannia.

KROHNE logo

"ProMark har effektivisert våre tidsregistrerings- og lønnsprosesser og gir en langt bedre oversikt over medarbeidernes arbeidstimer. Det frigjør tid til andre aktiviteter i både HR og produksjonen"

Joanna Seabrook
Lønn & benefits administrator


Optimert tidsregistreringsprosess reduserer kostnader hos Krohne

Utfordringen

 • For mye tid brukt på registrering av arbeidstid
 • Mangel på oversikt over medarbeidernes fremmøte, sykefravær og ferie
 • Ingen mulighet til å se planlagte timer i forhold til det faktiske antall arbeidstimer
 • Behov av å sikre mot uautorisert tilgang til fabrikkene

Prosjektomfang og suksesskriterier

 • Tidsregistreringsløsning for 300 medarbeidere, både timeansatte og funksjonærer
 • Medarbeidernes arbeidstid registreres enkelt via portal eller terminaler, direkte fra kilden
 • Automatisk overføring av data til lønnssystemet via standardintegrasjon

Metoder

 • Komme-/gå- og fraværsregistrering (ProTime)
 • Registrering via portal og terminaler (ProPortal og ProTerminal)
 • Webportal til ledere, godkjenninger og fraværs-KPI (ProPortal)
 • Adgangskontroll (ProAccess)
 • Integrasjon til HR- og lønnssystem (ProHost)
 • Rapportering (ProReport)

utbytte

 • Enkel registrering av medarbeidernes arbeidstid via moderne brukerflater
 • Korrekt lønn i tide og i samsvar med arbeidstidsregler
 • Bedre oversikt over medarbeidernes arbeidstid og fravær
 • Forenklet administrasjon av tilgang til KROHNES produksjonsanlegg

Primære resultater

 • Optimerte tidsregistrerings- og lønnsprosesser frigjør tid til mer verdiskapende aktiviteter i HR og produksjonen
 • Reduserte administrative kostnader
 • Full oversikt over medarbeidernes fravær og tilgjengelighet