Kundehistorie

Kverneland Group Kerteminde

Ledelsesinformasjon i ytterste potens

Erfaring, kompetanse og kvalitet. Dette er egenskapene til anlegget i Kerteminde, som er et kompetansesenter for grasutstyr i Kverneland Group.

Eventyret startet i 1877 med den gamle Taarup Maskinfabrik. Siden da har de bygget opp et vell av teknisk know-how gjennom forskning og utvikling.

Med 50.000 m2 under tak er fabrikken i Kerteminde den største i Kverneland Group med ansvar for hele grasområdet som består av slåmaskiner, river, vendere, lessevogner og fôrutstyr. I de senere årene har det vært store investeringer for å øke kapasitet, fleksibilitet og kvalitetskontroll. En av disse investeringene er ProBI fra Mark Information som gir et bedre grunnlag gjennom tilpassede datarapporter.

Kverneland Group Kerteminde

"ProMarks BI-løsning på tid og jobb er kjernen i bonus beregning med integrasjon til EPOS og SAP. Alt dette er en medvirkende faktor til motiverte og produktive medarbeidere, høy kvalitet og god leveringsevne"

 Jan Weber Pedersen, CFO
Kverneland Group Kerteminde


Kverneland Group Kerteminde

Utfordringen

  • Mangel på verktøy for nøyaktig analyse av fravær
  • Kompliserte bonusberegninger krever forenklede prosedyrer
  • Behov for nøyaktige data som beslutningsgrunnlag

suksesskriterier

  • Løsningen omfatter 350 ansatte, både i produksjon og administrasjon
  • Løsningen skal lette administrasjonen og gi nøyaktige og tilpassede rapporter

Metoder

Utbytte

  • Oversikt over: Årsaker til fravær, fravær fordelt på medarbeidertyper, avdelinger og perioder
  • Mulighet til å analysere både på tid, effektivitet, mengde og materialforbruk og avvisningsårsaker i produksjonen
  • Data brukes som aktivt beslutningsgrunnlag, tilgjengelig i forhold til behov og situasjon

Primære resultater

  • ProMark er en viktig medvirkende faktor til motiverte og produktive medarbeidere, høy kvalitet og god leveringsevne